Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
221 Svensk kust - några naturbilder Carl Fries 1944 Svenska
222 Lichens from Bear Island (Bjørnøya) - collected by Norwegian and Swedish expeditions, chiefly by Th. M. Fries during the Swedish polar expedition of 1868 Bernt Lynge 1926 Engelska
223 Gammalsverige - från Lagastigen till Hälsingskogen Carl Fries 1978 Svenska
224 Mot väster- och österhav Carl Fries 1978 Svenska
225 Växtnamn då och nu - artiklar sammanställda till Sigurd Fries sjuttioårsdag den 22 april 1994 Sigurd Fries 1994 Svenska
226 Charles de Linné Theodor Magnus Fries 1894 Franska
227 Lichenes Theodor Magnus Fries 1855-1947 Svenska
228 Om växternas groning Theodor Magnus Fries 1881 Svenska
229 Botaniska studier tillägnade professor Bergianus Robert Elias Fries 19 11/7 36 Robert Elias Fries 1936 Svenska
230 A. E. Nordenskiöld och hans upptäcktsfärder 1858-1879 jemte en lefnadsteckning af ångaren Vegas chef kapten Louis Palander Theodor Magnus Fries 1880 Svenska
231-232 Anteckningar rörande en i Paris befintlig Linneansk växtsamling (flera utgåvor) Theodor Magnus Fries 1862 Svenska
233 Genera Heterolichenum Europaea recognita Theodor Magnus Fries 1861 Latin
234 Inbjudning till bevistande af rektorsombytet vid kongl. universitetet i Upsala den 1 juni 1899 Theodor Magnus Fries 1899 Svenska
235 Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i pastoralteologi, theologie doktorn Henry William Tottie och professoren i obstetrik och gynekologi, medicine doktorn Axel Otto Lindfors tillträda sina embeten Theodor Magnus Fries 1893 Svenska
236 Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i rättshistoria, filosofie doktorn, juris utriusque kandidaten Karl Johan Vilhelm Sjögren samt professoren i kyrkohistoria, teologie och filosofie kandidaten Anders Herman Lundström tillträda sina embeten Theodor Magnus Fries 1898 Svenska
237 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i estetik samt litteratur- och konsthistoria, filosofie doktorn Johan Henrik Emil Schück tillträder sitt embete Theodor Magnus Fries 1898 Svenska
238 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i latinska språket och litteraturen, filosofie doktorn Per Persson tillträder sitt embete Theodor Magnus Fries 1895 Svenska
239 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i patologi och allmän helsovård, medicine doktorn Carl Jonas Gustaf Sundberg tillträder sitt embete Theodor Magnus Fries 1896 Svenska
240 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt, juris och filosofie doktorn Knut Hugo Blomberg tillträder sitt embete Theodor Magnus Fries 1894 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.