Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Myrdal 410 träffar

Titel Författare År Språk
221 Internationale Wirtschaft - probleme und aussichten Gunnar Myrdal 1958 Tyska
222 L' Équilibre monétaire Gunnar Myrdal 1950 Franska
223 Théorie économique et pays sous-développés Gunnar Myrdal 1959 Franska
224 The equality issue in world development Gunnar Myrdal 1975 Engelska
225 How scientific are the social sciences - the Gordon Allport memorial lecture 1971, Harvard University, November 4, 1971 Gunnar Myrdal 1971 Engelska
226 Asiatiskt drama - en undersökning om nationernas fattigdom : politiska problem i Sydasien Gunnar Myrdal 1968 Svenska
227 The negro in America - the condensed version of Gunnar Myrdal's An American dilemma Arnold Marshall Rose 1964 Engelska
228 An American dilemma - the Negro problem and modern democracy Gunnar Myrdal 1944 Engelska
229 Kris i befolkningsfrågan Alva Myrdal 1935 Svenska
230 Contact met Amerika - De Nederlandse uitgave werd vertaald door D. Epinardus. Deze werden speciaal voor de Nederlandse uitg. herzien onder medewerking van Walter A. Berendsohn. Alva Myrdal 1948 Nederländska
231 Krisen i befolkningsspørsmålet - Norsk utgave ved Aase Lionaes og Arne Skaug Alva Myrdal 1936 Norska
232 L' elemento politico nella formazione delle dottrine dell'economia pura Gunnar Myrdal 1943 Italienska
233 Maintaining democracy in Sweden - Two articles. 1. With dictators as neighbors. 2. The defenses of democracy. Illustr. Gunnar Myrdal 1939 Engelska
234 Population - a problem for democracy Gunnar Myrdal 1940 Engelska
235 The reconstruction of world trade and Swedish trade policy Gunnar Myrdal 1947 Engelska
236 En studieorientering - Befolkningsproblemet i Sverige. Radioföredrag den 27 jan. 1935 Gunnar Myrdal 1935 Svenska
237 Toward a more closely integrated free-world economy - Prepared for presentation at conference III, Columbia university bicentennial Gunnar Myrdal 1954 Engelska
238 Prisbildningsproblemet och föränderligheten Gunnar Myrdal 1927 Svenska
239 Value judgement and income distribution 1981 Engelska
240 The rationale of the essay - a reader for writers 1971 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.