Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
221 Dissertatio academica de situ Chersonesi Cimbricæ. Quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... p. p. Fredericus Åkerblom ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. die III Junii MDCCXCVII. horis p. m. solitis. P. A Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
222 Dissertatio academica de situ Chersonesi Cimbricæ. Quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... pro gradu .. Olaus Fredericus Wulf ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. die III Junii MDCCXCVII. Horis a. m. solitis. P. I Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
223 Dissertatio academica de variis legatorum classibus secundum jus gentium nostri temporis, quam, ... præside Mag. Jac. Fred. Neikter, ... publico examini submittit Joh. Ad. Hertzman, Ostro-Gothus. In Audit. Gustav. Maj. d. XXII Dec. MDCCLXXXVII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
224 Dissertatio de arte hominum benevolentiam comparandi, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Carolus Gustavus Stenius, Nericius. In Auditorio Gustavi d. XXIII Jun. MDCCLXXXVIII. Horis A. A. solitis Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
225 Dissertatio de bonis ita dictis regalibus. Cujus partem primam ... præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... publice pro gradu proponit Ericus Benedictus Schilling, stip. reg. Helsingus. In audit. Gust. majori die 23 April. 1794. h. c Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
226 Dissertatio de bonis ita dictis regalibus. Cujus partem secundam, ... præside mag. Jac. Fredr. Neikter, ...Publico proponit Sveno Norder, Wermelandus. In audit. Gust. maj. d. VI. Maji MDCCXCV. H.A.M.S Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin
227 Dissertatio de bonitate legum relativa, quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice ventilandam sistit Jonas Fr. Mellin, stip. Victorin. Westrogothus. In audit. Gust. maj. d. XVI. Junii, MDCCXC. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
228 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem II:dam ... præside mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Daniel Nensén, stip. Piper. Angermannus. In audit. Gust. maj. die 17 Maji MDCCC d. 2 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
229 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem III:tiam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Jonas Svedbom, stip. Tollst. Angermannus. In Audit. Gust. Maj. die XXI Maji MDCCC d. 3 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
230 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem I:mam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Andreas Oldberg, stip. reg. Medelpadus a sacris. In Audit. Gust. Maj. die III Maji MDCCC d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
231 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda, cujus partem IV:tam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Hæggblad, stipend. regius, Angermannus. In Audit. Gust. Maj. die XXVIII Maji MDCCC d. 4 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
232 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda, cujus partem qvintam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Olavus Sörling, stip. Possieth. Stockholmiensis. In Audit. Gust. Maj. die VII Junii MDCCC d. 5 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
233 Dissertatio de cognatione gentium ex linguis eruenda. Cujus partem VI:tam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Magnus Tengborg, stip. Wictorin. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. die Maji MDCCCIII. H. A. M. S d. 6 Jacob Fredrik Neikter 1803 Latin
234 Dissertatio de duellis, cujus, partem primam. ... et præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice defert Gustavus Abr. Silverstolpe, nobilis, Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. die XII Decemb. MDCCXCII. H. A. M. S p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
235 Dissertatio de duellis, cujus, partem secundam, ... et præside Mag. Jac. Fredr. Neikter, ... pro gradu exhibet Gustavus Abr. Silverstolpe, nobilis, Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. die XXXI Maji MDCCXCIV. H. A. M. S p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
236 Dissertatio de eloquentia quæ oratorem sacrum deceat, quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... publico examini subjicit Carolus Gustavus a Bierkén, nobilis. Holmiensis. In audit. Gustav. majori, die XXII Dec. MDCCLXXXVII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
237 Dissertatio de eruenda cognatione gentium, ex cognatione linguarum. Cujus particul. prim. ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu p. p. Adolph. Ulric. Bohnsack, ... In audit. Gustav. maj. d. VIII Junii MDCCXCI. H.A.M.S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
238 Dissertatio de fatis historiæ apud Romanos. Quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Petrus Thyselius, Nericius. In Audit. Gutsav. Maj. d. XXIX Apr. MDCCLXXXIX Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
239 Dissertatio de gustu in artibus elegantioribus quam ... præside Mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibet Benj. Car. Henr. Höijer, Stip. Reg. Vestmannus. In Audit. Gust. Maj. d. XXIII. Dec. MDCCLXXXVI Jacob Fredrik Neikter 1786 Latin
240 Dissertatio de historia ciborum, quatenus historiam hominis moralem et politicam ingrediuntur. Quam venia ampl. facult. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, pro gradu Helje Arosin A. S. O. Westmannus. In audit. Gust. majori die 19 April. 1794. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1794 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.