Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: carl malmsten 251 träffar

Titel Författare År Språk
221 Kulturarv och utveckling inom skolslöjden - rapport från ett slöjdhistoriskt symposium, Linköping våren 1988 1989 Svenska
222 Capellagruppen - sista lilla skottet på Carl Malmsten skolors stamträd : Konstnärshuset 24/5 - 30/5 1962 1962
223 Skulptur, inredningar, dekorativ konst av Ivar Johnsson, Carl Malmsten, Alf Munthe 3-29 jan. 1928. 1928 Svenska
224 Éléments d'astronomie. Par Mr. Cassini Jacques Cassini 1740 Franska
225 Über die Theorie des Lichtes - nach einem lithographirten Memoire des ... Augustin Luis Cauchy Augustin-Louis Cauchy 1842 Tyska
226 Olof-skolan, Stockholm - Redogörelse och program för dess verksamhet : Avfattat i maj 1928 1928 Svenska
227 Utställning av Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprinsparet - Mars-april 1925 1925 Svenska
228 Arithmetica tironica; eller Kort och grundelig anwisning, at practice lära all nödwändig hus- och handels-räkning; efter then nu för tiden mäst brukeliga och fördelaktigaste läro-methode. Til allmänhetens- och i synnerhet scholarnes - tjenst och nytto. Efter sednaste kongl. maj:ts mynt-ordning samlad af Roloff Andersson. Med allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1779 Roloff Andersson 1779 Svenska
229 Vorlesungen über die höhere Mathematik Andreas von Ettingshausen 1827 Tyska
230 Leonhard Eulers Einleitung in die Analysis des Unendlichen Leonhard Euler 1788-1791 Tyska
231 Algebraische Analysis Karl Hattendorff 1877 Tyska
232 Sammlung von Integraltafeln zum Gebrauch für den Unterricht an der Königl. Allgemeinen Bauschule und dem Königl. Gewerbe-Institut Ferdinand Minding 1849 Tyska
233 William Herschel ... über den Bau des Himmels. Drey Abhandlungen aus dem Englischen übersetzt. Nebst einem authentischen Auszug aus Kants allgemeiner Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Mit Kupfern William Herschel 1791 Tyska
234 Hilstafeln zur präcisen Berechnung zwanzigstelliger Logarithmen zu gegebenen Zahlen und der Zahlen zu 20 stelligen Zahlen Anton Steinhauser 1880 Tyska
235 Versuch einer allgemeinen Geschichte der Mathematik Charles Bossut 1804 Tyska
236 Brudpallen - Att söka en möbels ursprung - och ett broderi Marianne Ruud 2007 Svenska
237 Om specialkombinationer Viktor von Zeipel 1853-1854 Svenska
238 Bland akademiska pionjärer och stordonatorer - en jubileumsbok : Handelshögskolan i Göteborg 1923-2003 2003 Svenska
239 "Vänner till trä" - ett projekt om några skåp David Ericsson 2013 Svenska
240 Haga - stolar till Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 2010 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.