Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 498 träffar

Titel Författare År Språk
221 Sockenbildning och sockennamn - studier i äldre territoriell indelning i Norden = Parish-formation and parish-names : studies in early territorial division in Scandinavia Stefan Brink 1990 Svenska
222 A treatise on Fermat's theorem ("der Fermat'sche Satz") and on division of angles into any number of equal parts Nils Gustaf Knut Husberg 1908 Svenska
223 Bref från chefen för en division af svenska skärgårds-flottan under 1788 och 89 årens krig i Finska viken Carl Gustaf von Kræmer 1876 Svenska
224 Reciprok-tabell som utvisar quoten och resten af alla hela tals från 100 till 350 division uti 10. Med anmärkn. Carl Johan Danielsson Hill 1850 Svenska
225-226 Sveriges kommuner åren 1952-1986 - förändringar i kommunindelning och kommunkoder = Swedish municipalities 1952-1986 : changes in the local government district division and the numerical codes (flera utgåvor) 1986 Svenska
227 George Barrère and the flute in America - an exhibit in the Music division, New York public library for the performing arts : November 12, 1994 - February 4, 1995 Nancy Toff 1994 Svenska
228 Genom skrifwelse af den 26 martii nästledit år har Hans Kongl. Maj:t i nåder behagat förordna, at Kongl. Commerce-Collegium borde förstärkas med en särskilt division, som, under namn af Manufactur Division, bör sköta alt det, som angår de under Hall-Rätterne lydande 1771 Svenska
229 Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta - en jämförande miljöbedömning Clara Borggren 2009 Svenska
230 Hur vill studenter bo? - studie av enrumslägenheter för Studentbostadsföretagen Elisabeth Dalholm Hornyánszky 2012 Svenska
231 Variationer i synen på rationalitet och behov - en visualiseringsstödd studie av arbetet på en operationsavdelning 2010 Svenska
232 Angola - landrapport 1988 Svenska
233 Tillämpning av olika växelkurser i Nicaragua och implikationer för det svenska biståndet Stefan de Vylder 1987 Svenska
234 Etiopien - landrapport 1987 Svenska
235 Guinea-Bissau - landrapport 1987 Svenska
236 Indien - landrapport Christer Holtsberg 1992 Svenska
237 Kap Verde - landrapport 1991 Svenska
238-239 Laos - landrapport (flera utgåvor) 1990 Svenska
240 Zambia - landrapport Clas Olsson 1991 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.