Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: göteborg 143677 träffar

Titel Författare År Språk
221 Inga enkla grejer - trygghet och mänsklighet som brottsförebyggande projekt Björn Klarqvist 2004 Svenska
222 Rapport 4, Vasastaden - Lorensberg i Göteborg Bebyggelsehistoriska undersökningar i Västsverige 1973 1974 Svenska
223 Bostadsräkningen i Göteborg 1965 = - Housing cencus in Göteborg 1965 1969 Svenska
224 Fantastiska 82 Lennart Crusner 1983 Svenska
225 Göteborg Sidney Jacob 1957 Svenska
226 Göteborg - stad i förändring - data och synpunkter i kommunalpolitiken Sigurd Möhlenbrock 1965 Svenska
227 På kafé i Göteborg - en kalejdoskopisk rapsodi N. Rune Oxelqvist 1998 Svenska
228 Bronsskulpturer utomhus i Göteborg - en undersökning av bevarandetillståndet Helena Strandberg 1994 Svenska
229 Barnteater i Göteborg 1980 Svenska
230 Gathenhielmska huset - en vägledning till ett 250-årigt byggnadsminne Walter Kiessling 1995 Svenska
231 Fullbokat - Göteborgs folkbibliotek 1862-1997 Ingrid Atlestam 1997 Svenska
232 En modern boendehistoria - byggande och vardagsliv i Utby egnahem 1937-94 Gittan Ekvall 1996 Svenska
233 Bland hederligt folk - organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755-1820 Anders Simonsen 2001 Svenska
234 100 utmärkta hus i Göteborg 2001 Svenska
235 Energiplaneringen i Göteborg - lägesrapport 1980 1980 Svenska
236 Göteborg bygger 1969 Flerspråkigt verk
237 Göteborg i framtiden - tolv personliga inlägg 1985 Svenska
238 Centrumutredningen Göteborg - dimensionering och lokalisering av centrumverksamheter : förslag till framtida centrumstruktur : huvudrapport Institut for center-planlægning (København) 1966 Svenska
239 Länsresidenset i Göteborg Per Nyström 1984 Svenska
240 Vår stad Göteborg 1961 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.