Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: korruption 1724 träffar

Titel Författare År Språk
221 Political corruption - a handbook cop. 1989 Engelska
222-223 Skydd mot korruption i statlig verksamhet (flera utgåvor) 2006 Svenska
224 Policies, institutions and the dark side of economics Vito Tanzi cop. 2000 Engelska
225 Mutor i det godas tjänst? - biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption Joakim Thelander 2006 Svenska
226 Korruption – ett utbrett problem! 2015-12-07T12:35:50+01:00 Okänt
227 Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption 2015 Svenska
228 Professionella inköp förhindrar korruption 2018 Svenska
229 Mit Bildung gegen Korruption : Bildungspolitische Ursachen der Korruption und ihre Bekämpfung in der mexikanischen Gesellschaft Eszter Csépe 2010 Engelska
230 Unbestechlich für Europa - ein EU-Beamter kämpft gegen Misswirtschaft und Korruption Paul van Buitenen 1999 Tyska
231 Pakistan - mellan diktatur och korruption Tariq Ali 2011 Svenska
232 Korruption in der UNO Nelson Iriñis Casás 1970 Tyska
233 Korruption im internationalen Geschäftsverkehr - Bestandsaufnahme, Bekämpfung, Prävention 1999 Tyska
234 Korruption och otillåten påverkan cop. 2016 Svenska
235 Korruption som begränsar konkurrensen 2018 Svenska
236 Korruption och borgerlig ordning - naturrätt och ekonomisk diskurs i Sverige under frihetstiden Lars Magnusson 1989 Svenska
237 Kommunalpolitiken pekar på korruption Bror Malmquist 1934 Svenska
238 Allmän nytta eller egen vinning? - en ESO-rapport om korruption på svenska 2013 Svenska
239 Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling 2020 Svenska
240 Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption 2005 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.