Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
221 Reglemente för sjömanskårens skolor 1900 Svenska
222 Betänkande och förslag angående förenkling af redovisningsväsendet vid marinen och därmed sammanhängande frågor 2. Bil. A, Förslag till ändringar i Reglemente för marinen, del 2 1911 Svenska
223 Betänkande och förslag angående förenkling af redovisningsväsendet vid marinen och därmed sammanhängande frågor 4. Bil, Förslag till ändringar i Reglemente för marinen, del 3 1916 Svenska
224 Reglemente för drätselkammaren i Sundsvall 1864 Svenska
225 Reglemente för Fiskare-societeten i Gefle 1853 Svenska
226 Reglemente för kateket-skolan i Jönköping - 1837 1837 Svenska
227 Reglemente för sockne-magasinet i Husby 1860 Svenska
228 Reglemente för Wisthus-bolaget i Norrköping 1861 Svenska
229 Reglemente wid Wästra Wingåkers sockne-magazin 1858 Svenska
230 Kongl. Maj:ts och riksens Commerce-collegii reglemente för Coopvaerdie skeppare societeten i sjö- och stapel-staden Norrköping. Gifwet Stockholm den 3 februarii 1775 1838 Svenska
231 Reglemente för köpingen Trelleborg 1855 Svenska
232 Exercis-reglemente för infanteri - Även finsk titel och text 1865-1866 Svenska
233 Reglemente för Auktionskammaren i Strengnäs 1874 Svenska
234 Reglemente för barnscholan i Strengnäs 1833 Svenska
235 Reglemente för Fahlu stads auktions-kammare 1862 Svenska
236 Reglemente för Grenna stads drätsel-kommission 1860 Svenska
237 Reglemente för Linköpings stads auctions-kammare 1846 Svenska
238 Reglemente för Linköpings stads auktions-kammare 1862 Svenska
239 Reglemente för Skräddare-gesällskapet i Stockholm 1835 Svenska
240 Reglemente för Wexiö stads elektricitetsverk 1898 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.