Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svamp 458 träffar

Titel Författare År Språk
221 Kompendium i växtpatologi 2, Mykoser och bakterioser hos lantbruksväxterna Karl Björling 1962 Svenska
222 Studier av storsvampfloran i bestånd av tall och contortatall - Studies of macromycetes in stands of Scots pine and lodgepole pine Margareta Blomgren 1994 Svenska
223-224 Svampar för hem och skola (flera utgåvor) Waldemar Bülow 1917 Svenska
225 Svampar i färg Bengt Cortin 1975 Svenska
226 Svampplockarens handbok - utförlig beskrivning med 129 avbildningar Bengt Cortin 1942 Svenska
227 Fungi suecici / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1895 Svenska
228 Fungi Upsalienses - Med en tafla. Meddelat den 9 dec. 1896 Albin Gottfrid Eliasson 1897 Svenska
229 Svampar från Blekinge och Skåne / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1929 Svenska
230 Svampar från Bohuslän / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1928 Svenska
231 Svampar från Gotland och Öland / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1933 Svenska
232 Svampar från Halland / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1929 Svenska
233 Svampar från Småland / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1915 Svenska
234 Svampar ur C. G. Johansons hebarium / af A. G. Eliasson Albin Gottfried Eliasson 1896 Svenska
235 Taphrina acerina n.sp. Med 1 tafla - Meddeladt den 14 nov. 1894 Albin Gottfried Eliasson 1895 Svenska
236 Elias Fries och den romantiska biologien Gunnar Eriksson 1962 Svenska
237 Bidrag till kännedomen om våra odlade växters sjukdomar I Jakob Eriksson 1885 Svenska
238 Fortsatta iakttagelser rörande svartrostens specialisering Jakob Eriksson 1897 Svenska
239 Fortsatta studier öfver hexkvastbildningen hos berberisbusken - Med 3 taflor Jakob Eriksson 1901 Svenska
240 Hvilka gräsarter kunna sprida rost till berberisbusken? Jakob Eriksson 1896 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.