Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 968 träffar

Titel Författare År Språk
221 Ödmjukt memorial, angående 17 helgedagars afskaffande. Ingifwit uti förordnings-utskottet af kammar- och oeconomie-deputation den 21 julii 1769. =(Rubr.)=/(Pehr Tham.) (Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, år 1769.) Pehr Tham 1769 Svenska
222 Politiska antekningar - Första stycket. Skrifvit på D---a af T- i December år 1792. Med några tilökningar sedermera Pehr Tham 1799 Svenska
223 Folkens historia - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1967- Svenska
224 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia Pehr Tham 1817 Svenska
225 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia./(Skrifvet på Dagsnäs 1798. P.T.) Stockholm, 1817, hos Zacharias Haeggström Pehr Tham 1817 Svenska
226 Bref til någre lärde herrar uti Köpenhamn från Tham på Dagsnäs i september 1802. Stockholm, trykt hos Anders Zetterberg 1802 Pehr Tham 1802 Svenska
227 Riksdags ärende. =(Rubr.)=/(Tham.) (Stockholm, 1815. Tryckt hos direct. och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm.) Pehr Tham 1815 Svenska
228 Folkens historia 2:1 - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1967 Svenska
229 Folkens historia 2:2 - lärobok för gymnasiet Wilhelm Tham 1968 Svenska
230 Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797 af Pehr Tham Pehr Tham 1797 Svenska
231 Multisensory Impact of Sport Events - A Comparative Effect Analysis Based on Soccer Games Thorsten. Tham 2016 Engelska
232 Alsters kyrka - vägledning Louise Tham 1967 Svenska
233 Borgviks kyrka - vägledning Louise Tham 1966 Svenska
234 Matpraktikan - Jämtland och Härjedalen Ulla Tham 1993 Svenska
235 Crime and the welfare state - the case of the United Kingdom and Sweden Henrik Tham 1998 Engelska
236 Crime, drugs, and suicide in the Scandinavian countries since 1950 Henrik Tham 1993 Engelska
237 Deviant behaviour Henrik Tham 1998 Engelska
238 From treatment to just deserts in a changing welfare state Henrik Tham 1996 Engelska
239 Från behandling till straffvärde - kriminalpolitik i en förändrad välfärdsstat Henrik Tham 1996 Svenska
240 Lag & ordning som vänsterprojekt? Henrik Tham 1999 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.