Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: aten 862 träffar

Titel Författare År Språk
241 The Athenian agora Vol. 13, The Neolithic and Bronze Ages - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1971 Engelska
242 The Athenian agora Vol. 14, The agora of Athens : the history, shape and uses of an ancient city center - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1972 Engelska
243 The Athenian agora Vol. 15, Inscriptions : the Athenian councillors - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1974 Engelska
244 The Athenian agora Vol. 16, Inscriptions : the decrees - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1997 Engelska
245 The Athenian agora Vol. 17, Inscriptions : the funerary monuments - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1974 Engelska
246 The Athenian agora Vol. 19, Inscriptions : Horoi, Poletai records, Leases of public lands - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1991 Engelska
247 The Athenian agora Vol. 22, Hellenistic pottery : Athenian and imported moldmade bowls - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1982 Engelska
248 The Athenian agora Vol. 23, Attic black-figured pottery - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1986 Engelska
249 The Athenian agora Vol. 24, Late antiquity, A.D. 267-700 - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1988 Engelska
250 The Athenian agora Vol. 25, Ostraka - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1990 Engelska
251 The Athenian agora Vol. 26, The Greek coins - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1993 Engelska
252 The Athenian agora Vol. 27, The east side of the Agora : the remains beneath the Stoa of Attalos - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1995 Engelska
253 The Athenian agora Vol. 28, The lawcourts at Athens : sites, buildings, equipment, procedure, and testimonia - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1995 Engelska
254 The Athenian agora Vol. 29, Hellenistic pottery : Athenian and imported wheelmade table ware and related material - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1997 Engelska
255 The Athenian agora Vol. 3, Literary and epigraphical testimonia - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1957 Engelska
256 The Athenian agora Vol. 30, Attic red-figured and white-ground pottery - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1997 Engelska
257 The Athenian agora Vol. 31, The city Eleusinion - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1998 Engelska
258 The Athenian agora Vol. 4, Greek lamps and their survivals - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1958 Engelska
259 The Athenian agora Vol. 5, Pottery of the Roman period : chronology - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1959 Engelska
260 The Athenian agora Vol. 6, Terracottas and plastic lamps of the Roman period - results of excavations conducted by the American school of classical studies at Athens American School of Classical Studies at Athens 1961 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.