Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
241 Dessins et croquis des plus célèbres maîtres de toutes les écoles; calqués sur leurs dessins autographes qui se trouvent dans le musée royal suédois. Ouvrage présenté à s.m. le roi de Suède et de Norvège et publié avec son approbation Del 1, Tome I. 1820. xiv s. =(s. xi-xiv opag.)=; iv pl. & omsl - par Frédéric Boyé. Stockholm. De l'imprimerie de Charles Deleen. =1. 1820= Fredrik Carl Boye 1820 Okänt
242 Fruntimrens central-förswar. =Anon.= Stockholm, C.M. Carlson, 1829 Fredrik Carl Boye 1829 Svenska
243 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. 1-3. 1821-1823 Fredrik Carl Boye 1821-1823 Svenska
244 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 1, Första häftet, innehållande 25 n:r. 1821. 32 s.; pl. i- xxiv Fredrik Carl Boye 1821 Okänt
245 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 2, Andra häftet, innehållande 25 n:r. 1822. 42 s.; pl. xxv-xlviii Fredrik Carl Boye 1822 Okänt
246 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen. =1-3. 1821-1823.= Del 3, Tredje häftet, innehållande 25 n:r. 1823. 38 s.; pl. xlix-lxxii Fredrik Carl Boye 1823 Okänt
247 Kongl. svenska museum. Samling af contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrivning öfver hvarje ämne. D.1, Första häftet innehållande 25 nr.1821 Fredrik Carl Boye 1821 Svenska
248 Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för konstidkare och tafelsamlare Fredrik Carl Boye 1833 Svenska
249 Prinsessans barnabok Fredrik Carl Boye 1835f(Carl Deleen) Svenska
250 Oppositions-häcklaren. Ett litet poem. Tillägnadt han predikanten. Stockholm, C.M. Carlson, 1829 1829 Svenska
251 Pittoreska rapsodier ur skämtets och sanningens område. Författade af utgifvarne, och utgifne af författarne. Första försöket. Med sex teckningar. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820 1820 Svenska
252 Walter Scott. Et skämt i två akter af dr. B. Wolff. Öfversättning från tyskan jemte Walter Scotts porträtt. Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1825 Oscar Ludwig Bernhard Wolff 1825 Svenska
253 Familjeinteriörer från trettioåriga krigets tid - anteckningar ur gamla papper Elof Tegnér 1893 Svenska
254 Encyclopædia synoptica ex optimis & accuratissimis philosophorum scrptis collecta, & in tres partes distributa ... Cura & sumptibus Johannis Gezelii Johannes Gezelius, d.ä 1672 Latin
255 Rättegångs-handlingar rörande ägo-twist och rättegångs- kostnader, emellan majoren och riddaren, wälborne herr Anders Boije, med des son lieutenanten wälborne herr Johan Gustaf Boije på Torneby å ena och Mehlstads samt Rimstads herrar - possessorer och byars ägare å andra sidan, som ömsom kiärande och swarande warit. Tryckt hos afled. Biörckegrens enka. Linköping. 1759 Svenska
256-257 Kvindelighedens maskerade (flera utgåvor) Nina Björk 1998 Danska
258 Under det rosa teppet - et blikk på 90-tallets feminisme Nina Björk 1998 Norska
259 Under det rosa täcket - om kvinnlighetens vara och feministiska strategier Nina Björk 1996 Svenska
260 "A som i Amma, G som i Grav" - det instruktiva och estetiska tilltalet i Kronprinsens Barnbok och Prinsessans ABC-bok Annette Ekenberg 1999? Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.