Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3666 träffar

Titel Författare År Språk
241 Bärkraftsklassificeringskommisssionens betänkande - förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1975 Finland 1975 Engelska
242 Justitiekanslerns direktiv till åklagarna Finland 1978 Svenska
243 Kaivoslainsäädäntö Finland 1946 Finska
244 Kansojen museo - etnografisen museon perustamistyöryhmän mietintö = Folkens museum : betänkande av Arbetsgruppen för inrättande av ett etnografiskt museum Finland 1992 Finska
245-246 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1970 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande : förslag till bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1970 (flera utgåvor) Finland 1971 Svenska
247 Kantokykyluokitustoimikunnan mietintö - ehdotus kuntien kantokykyluokitukseksi 1982 = Bärkraftsklassificeringskommissionens betänkande Finland 1982 Finska
248 Konsekvenserna av ett EG-medlemskap för Finland - Riksdagens utrikesutskotts betänkande om statsrådets redogörelse Finland 1992 Svenska
249 Lagen om riksdagsmannaval och Lagen om val av elektorer för valet av republikens president Finland 1977 Svenska
250 Laivarekisteritoimikunnan mietintö - Betänkande av Skeppsregisterkommissionen Finland 1991 Finska
251 Bacterial Infections Maxwell; Marget Finland 1971 Engelska
252 Markkinatuomioistuimen ja kilpailuneuvoston yhdistäminen = - Sammanslagning av markandsdomstolen och konkurrensrådet Finland 1999 Finska
253 Radio ja äänitteet - Viestintäkulttuuritoimikunnan VI mietintö = Radio och fonogram : Mediekulturkommissionens VI betänkande Finland 1991 Finska
254 Sparbankslagen med förklaringar och till densamma hörande författningar Finland 1947 Svenska
255 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät - Työolokomitean välimietintö : Mellanbetänkande av Arbetsmiljökommittén Finland 1991 Finska
256 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työpoliittinen sääntely ja työelämän laatu : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö Finland 1991 Finska
257 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työsuojeluhallinnon ja valvonnan rakenteet, toimintatavat ja kehittäminen : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö Finland 1991 Finska
258 Suomen tasavallan perustuslait, sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä Finland 1939 Finska
259 Säteilytoimikunnan mietintö - ehdotus säteilylaiksi = Strålningskommissionens betänkande : förslag till strålningslag Finland 1988 Finska
260 Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983 - vuoden 1948 ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopimus käytännössä : asiakirjoja ja aineistoa Finland 1983 Finska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.