Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Haglund 1725 träffar

Titel Författare År Språk
241 Att fira födelsedag på jobbet - en etnologisk undersökning bland tjänstemän vid Alcro-Becker AB:s färgfabrik i Stockholm Sven Haglund 1990 Svenska
242 Bedömningen av några datorbaserade modeller för finansiell planering och -budgetering med avseende på deras organisations- och planeringsanpassning Stig Haglund 1979 Svenska
243 Effektivitet i beslutsfattande grupper - studier av uppgiftseffektiviteten och den sociala effektiviteten i företagsspelande grupper, samt av sambanden mellan effektivitet, gruppstruktur och individuella medlemsegenskaper = Effectiveness in decision making groups Stig Haglund 1978 Svenska
244 En resa mot kärleken Stefan Haglund 2022 Svenska
245 Människa - virtual environment interaktion - med fokus på människans upplevelse av rumsliga fenomen : magisteruppsats i interaktionsdesign och MDI Sonja Haglund 2006 Svenska
246 :Några reflexioner beträffande studiet av företagare och företagsgrundande Stig Haglund 1977 Svenska
247 Några reflexioner beträffande studiet av företagets organisationsklimat Stig Haglund 1977 Svenska
248 En resa mot kärleken - roman Stefan Haglund 2022 Svenska
249 Värdeskapande genom funktionell integration - en möjlighet i det intelligenta hemmet Susanne Haglund 2001 Svenska
250 Bilder av orientalen i media - en studie om hur den västerländska självbilden formas i kontrast mot den Andre Åsa Haglund 1998 Svenska
251 Fem kvinnors berättelser om den kroppsliga omsorgen Åsa Haglund 1997 Svenska
252 Socialarbetare i Tensta - en studie i förståelse och hanterande av mångfald Åsa Haglund 1999 Svenska
253 Naturvårdsinventering av Enköpings kommunblock D. 7, Älvkarleby kommun Eric Haglund 1972 Svenska
254 Vad markerna ger - teckningar och citat Gunnar Brusewitz Elsa Haglund 1974 Svenska
255 Från Dalslands kanal Bild 5, Billingsfors bruk vid Laxsjön Robert Haglund 18nn Svenska
256 Uppföljning av skyddade områden i Sverige - riktlinjer för uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå Anders Haglund 2010 Svenska
257 Växthuset Gunnareds gård - ett samverkansprojekt utvärderat ur deltagarperspektiv Bridget Haglund 1995 Svenska
258-259 e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006 - delrapport (flera utgåvor) Christer Haglund cop. 2006 Svenska
260 Lärande i kunskapslyftet - tre fallstudier Eva Haglund 1998 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.