Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Haglund 1719 träffar

Titel Författare År Språk
241 Bedömningen av några datorbaserade modeller för finansiell planering och -budgetering med avseende på deras organisations- och planeringsanpassning Stig Haglund 1979 Svenska
242 Effektivitet i beslutsfattande grupper - studier av uppgiftseffektiviteten och den sociala effektiviteten i företagsspelande grupper, samt av sambanden mellan effektivitet, gruppstruktur och individuella medlemsegenskaper = Effectiveness in decision making groups Stig Haglund 1978 Svenska
243 Människa - virtual environment interaktion - med fokus på människans upplevelse av rumsliga fenomen : magisteruppsats i interaktionsdesign och MDI Sonja Haglund 2006 Svenska
244 :Några reflexioner beträffande studiet av företagare och företagsgrundande Stig Haglund 1977 Svenska
245 Några reflexioner beträffande studiet av företagets organisationsklimat Stig Haglund 1977 Svenska
246 Värdeskapande genom funktionell integration - en möjlighet i det intelligenta hemmet Susanne Haglund 2001 Svenska
247 Bilder av orientalen i media - en studie om hur den västerländska självbilden formas i kontrast mot den Andre Åsa Haglund 1998 Svenska
248 Fem kvinnors berättelser om den kroppsliga omsorgen Åsa Haglund 1997 Svenska
249 Socialarbetare i Tensta - en studie i förståelse och hanterande av mångfald Åsa Haglund 1999 Svenska
250 Naturvårdsinventering av Enköpings kommunblock D. 7, Älvkarleby kommun Eric Haglund 1972 Svenska
251 Vad markerna ger - teckningar och citat Gunnar Brusewitz Elsa Haglund 1974 Svenska
252 Från Dalslands kanal Bild 5, Billingsfors bruk vid Laxsjön Robert Haglund 18nn Svenska
253 Uppföljning av skyddade områden i Sverige - riktlinjer för uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå Anders Haglund 2010 Svenska
254 Växthuset Gunnareds gård - ett samverkansprojekt utvärderat ur deltagarperspektiv Bridget Haglund 1995 Svenska
255-256 e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006 - delrapport (flera utgåvor) Christer Haglund cop. 2006 Svenska
257 Lärande i kunskapslyftet - tre fallstudier Eva Haglund 1998 Svenska
258 Om kolonisation och veteproduktion i Kanada - studier under T. A. K. kommissionens resor i Kanada 1928 Emil Haglund 1929 Svenska
259 Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Kristianstads län sommaren 1908 Emil Haglund 1909 Svenska
260 Under Fenix' vingar - en intervjuundersökning av långtidsarbetslösa i ett långtidsprojekt Eva Haglund 2000 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.