Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
241 Dissertatio de imperio dyarchico, quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu p. p. Sam. Ant. Mörtling, Ostrogothus in audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji MDCCXCI. H.A.M.S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
242 Dissertatio de jure Israëlitarum Palæstinam occupandi, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet Johannes Ericus Mallmin, Dalekarlus. In Auditorio Gustavi Majori d. IV Jun. MDCCLXXXVIII Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
243 Dissertatio de lubrico adminiculi philologici, potestatem vocum, linguis in mortuis obscurarum, ex linguis cognatis vel dialectis interpretandi, exemplis linguarum hodiernarum comprobato. Quam ... præside mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... Pro gradu philosophico p. p. Olavus Ekerot, Calmariensis. In audit. Gust. maj. die XXIV Dec. MDCCXCVIII. H.C Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
244 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico examini sujicit (sic) Jacobus Lindblad, Nericius. In Audit. Gust. Maj. d. XXXI. Mart. 1792. Horis a. m. solitis p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
245 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partis posterioris primam sectionem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice disquirendam sistit Carolus Magnus Crælius, Smolandus. In Audit. Gust. Maj. d. IV April. MDCCXCII. H. A. M. S p. 2 sect. 1 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
246 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partis posterioris secundam sectionem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice disquirendam sistit Carolus Gustavus Wessman, Gestricius. In Audit. Gust. Maj. d. XIX Maji MDCCXCII. H. A. M. S p. 2 sect. 2 Jacob Fredrik Neikter 1792 Latin
247 Dissertatio de medicina per incantationem, cujus partis posterioris tertiam sectionem, ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice disquirendam modeste offert Gustavus A. Juringius. In aud. Gust. min. die XIX. Jun. MDCCXCIII. horis a. m. solitis P. 2 sect. 3 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
248 Dissertatio de necessitate cultus publici, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu publico examini defert Olaus Kullberg, stip. Guthermuth. Gestricius, in audit. Gust. maj. d. XVII Dec. MDCCXCVI. Horis solitis Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
249 Dissertatio de necessitate terminorum technicorm (sic) in scientiis quam ... præside Mag. Jac. Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Nicolaus Adamus Kjellén, stip. Steincour. Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. d. XX Dec. MDCCXCVI. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
250 Dissertatio de ordine spiritus sancti in Saxia de urbe, ejusque Xenodochiis, (Helge ands-hus). Quam, præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... . Publico examini offert Ericus Wennerholm, Gothoburgensis. In audit. Gust. maj. d. XVI Dec. MDCCXCI. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
251 Dissertatio de philosophia Hobbesii regibus populisque perniciosa. Quam ... præside ... Mag. Jac. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Noréus, Stip. Stiegl. Uplandus. In Audit. Gust. maj. die IV Junii MDCCXCIV. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
252 Dissertatio de pictura per sonum, quam, ... præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Öhrström, Uplandus. In audit. Gust. maj. die X Junii MDCCXCVII. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
253 Dissertatio de satyris, quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... Pro gradu p. p. Petrus Ericus Ekelund, ... . In audit. Gust. maj. d. 28 Maji 1794. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
254 Dissertatio de situ Reidgothiæ. Cujus partem posteriorem ... præside ... Jac. Fredr. Neikter ... publico examini subjicit Petrus Amund Brandkula, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XVII. Maji MDCCXCIV. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
255 Dissertatio de situ Reidgothiæ. Cujus partem priorem ... præside ... Jac. Fredr. Neikter ... pro gradu philosophico p. p. Gustavus Adolphus Winge ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. X. Maji MDCCXCIV. H. C Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
256-257 Dissertatio de Skeningia, Ostrogothiæ oppido, quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... Pro gradu philosophico p. p. Matthias Sundevall, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXIV. Maji MDCCLXXXVIII (flera utgåvor) Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
258 Dissertatio de tolerantia diversarum religionum, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet stipendiarius Guttermuttianus Canutus Soilander, Roslagus. In Aud. Gust. d. VII. Junii MDCCLXXXVIII. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
259 Dissertatio de triplici significatione nominis Svithiod in historiis veterum Islandorum - quam venia ampl. fac. philos. Upsal: Præside mag. Jac. Fr. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. reg. acad. litt. hum. hist. et ant. ut et reg. soc. scient. Ups. membro. Pro gradu publice defendet Jonas Wahlström, Wermelandus. In audit. Gust. maj. die 20 junii 1798. M. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
260 Dissertatio de usu linguæ Latinæ. Quam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... p. p. Brynolph Hesselgren, Roslagus. In audit. eccles. d. 18 Nov. 1789. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.