Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Pjesme 280 träffar

Titel Författare År Språk
241 Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini 1966
242 Pustin'ak cetinski - Skupl'ene pjesme. Enstöringen i Cetinje. Samlade dikter. Petar, II Petrović Njegoš, furstbiskop av Montenegro s.a
243 Sto vukova, i druge pjesme za djecu Grigor Vitez 1957
244 Sabrana djela Sv. 2, Pjesme izvorne Dopuna "Osmanu" Prijevodi Zapisi narodnih pjesama Rjec?nik "Osmana" Ivan Maz?uranic? 1979
245 Oproštaj s evropskim humanističkim idealizmom i druge pjesme Izet Sarajlić 1989
246 Serbocroatian heroic songs 1953-9999 Engelska
247 Man'e pjesme vladike Crnogorska Petra II:oga Petrovića Ńegoša - Izdao Milan Rešetar. Smärre dikter av Peter Petrović Négoš. Utg. av M.Rešetar. Petar, II Petrović Njegoš, furstbiskop av Montenegro 1912
248 Slavne godine - narodne pjesme iz Narodnooslobodilačkog rata i borbe za socijalizam 1949
249 Srpske narodne pjesme iz neobjavlenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića - Chants populaires serbes 1973-1974
250-251 Göteborg - ili ko bi rekao da je to moguće : pjesme (flera utgåvor) Meho Baraković 2008 Bosniska
252 Stockholm - iznutra i druge pjesme = Stockholm : inuti och andra dikter Meho Baraković 2005 Bosniska
253 Pet stoljeća hrvatske književnosti 31, Demeter, D., Članci. Grobničko polje. Teuta. - Bogović, M., Članci. Pjesme. Šilo za ognjilo. Matija Gubec 1968 Okänt
254 Pet stoljeća hrvatske književnosti 87-88, Ujević, T., Djela. 1. Pjesme i pjesničke proze. - 2. Eseji i kritike. Zapisi 1970 Okänt
255 Pripovijesti - Exodus Milan Šenoa 1966
256 Pjesme Miha Bunića Babulinova, Maroja i Oracia Mažibradića, Marina Burešića Miho Bunić Babulinov 1880
257 Ljuba Ivanova - hrvatske starinske narodne pjesme sakupljene u naše dane po Dalmaciji : antologija 1969
258 Sveti lug - "Od svanuc?a dana do u kasni c?as" : izbrane pjesme Vladimir Nazor 1975
259 Glagolskij rukopisi Jugoslavenske akademije Dio 1, Uvod, Biblija, Apokrifi i legende, liturgijski tekstovi, egzorcizmi i zapisi, molitvenici, teologija, crkveni govori (homiletika), pjesme Vjekoslav Štefanić 1969
260 Pjesme Nikole Nalješkovića, Andrije Čubranovića, Miše Pelegrinovića i Saba Mišetića Bobaljevića i jegjupka neznana pjesnika 1876

Förra sidan 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.