Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: almqvist 32645 träffar

Titel Författare År Språk
241 Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens bok, stundom En irrande hind 7 Carl Jonas Love Almqvist 1835 Svenska
242 Om poesi i sak till åtskillnad ifrån poesi i blott ord Carl Jonas Love Almqvist 1963 Svenska
243 Parjumouf . Saga ifrån Nya Holland. =Anon.= Stockholm tryckt hos A. Gadelius, 1817 Carl Jonas Love Almqvist 1817 Svenska
244 Bolags-ordning för Götheborgs aktie-bolag för storsjöfiske - af Kongl. Maj:t i nåder stadfästad den 19 november 1858 1858 Svenska
245 Bolags-ordning för Utby fabriks aktie-bolag 1857 Svenska
246 Elfsborgs läns markegångs-taxa för år 1863 - upprättad af riksståndens deputerade 1863 Svenska
247 Jemte det den för länet nu gällande den 30 juni 1848 utfärdade gästgifweriordning upphäfwes, har konungens befallningshafwande welat utfärda följande förnyade ordning för gästgifwerierne inom Elfsborgs län och Dalsland 1865 Svenska
248 Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för drätselkammaren i Sköfde - gifvet Stockholms slott den 20 okt. 1860 1860 Svenska
249 Konungens befallningshafwande har, med ledning af gällande nedan anmärkte lagrum och författningar, welat till efterlefnad utfärda följande ordning för gästgifwerierne inom Elfsborgs län och Dahlsland 1848 Svenska
250 Landshöfdinge-embetets uti Elfsborgs län och Dalsland resolution på landtbrukaren Axel Carlssons gjorde ansökan om fastställelse å afgifvet förslag till reglemente för vården och förvaltningen af häradsallmänningarne Kuleskog och Risveden i Bjerke härad - deröfver revierförvaltaren, jägmästaren Cnattingius, sig yttrat : gifven Wenersborg, i landskansliet, den 31 mars 1871 1872 Svenska
251 Reglemente för drätselkammaren i Sundsvall 1860 Svenska
252 Stormäktigste, allernådigste konung! 1859 Svenska
253 Taxa å afgifter för farten genom Strömsholms kanal och slussverk - att lända till efterrättelse intill 1862 års slut 1860 Svenska
254 Taxa å hamn- och grundpenninge-afgifter för segelfarten å Enköpings å, att tjena till efterrättelse intill 1862 års slut 1858 Svenska
255 Grå kappan, eller Bedrövlig och mycket angenäm historia om den dejelige prinsen Rosimandro Carl Jonas Love Almqvist 1938 Svenska
256 Allmän språklära ämnad att grundlägga och förbereda undervisningen i de särskildta språken uti den nya elementar-skolan i Stockholm. Reglor för underwisaren./(A.) Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1829 Carl Jonas Love Almqvist 1829 Svenska
257 Valda skrifter Ser. 2, D. 1, Törnrosens bok, Jagtslottet Carl Jonas Love Almqvist 1874 Svenska
258 Valda skrifter Ser. 2, D. 2, Törnrosens bok, Drottningens juvelsmycke Carl Jonas Love Almqvist 1874 Svenska
259 Valda skrifter Ser. 2, D. 3, Törnrosens bok, Signora Luna Carl Jonas Love Almqvist 1875 Svenska
260 Valda skrifter Ser. 2, D. 4, Törnrosens bok, Arbetets ära Carl Jonas Love Almqvist 1875 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.