Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 498 träffar

Titel Författare År Språk
241 Skall Sverige ge bistånd till stadsbygdsutveckling? - rapport från en arbetsgrupp inom SIDA 1987 Svenska
242 Sri Lanka - en fattig välfärdsstats dilemma : landrapport 1990 Svenska
243 On the fast Fourier transform Håkan Svanberg 1970 Svenska
244 Tanzania - landrapport 1987 Svenska
245 Rapportskrivning Ralejs Tepfers 1996 Svenska
246-247 Zambia - landrapport (flera utgåvor) 1991 Svenska
248 Bandyserierna i Stockholm 1911-2019 - en sammanställning av sluttabeller i seriebandyn från Division 1 (Allsvenskan, Elitserien) till de allra lägsta grupperna inom bandyns seriesystem för Stockholmsdistriktets alla föreningars representationslag Björn Persson 2019 Svenska
249 Ekot av Ekohuset - utvecklingen och förvaltningen av ett miljöanpassat flerbostadshus på Lindholmen i Göteborg sedan 1997 Mari Andersson 2010 Svenska
250 Deformationsåldringskänsligheten i svetsförband - utveckling av lämplig provningsmetod samt studier av deformationsåldringskänsligheten i svetsförband av mikrolegerade svetskonstruktionsstål Sten Bergh 1973 Svenska
251 Utvärdering av byggsektorns miljöbedömningssystem BASTA - med avseende på utvalda installationsprodukter Maria Borefur 2006 Svenska
252 Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? - utveckling av kursmoment i "Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2" 2007 Svenska
253 Riskanalys för Göteborgs vattentäkt med avsseende på förorenade områden längs Göta älv Sam Yaser Gohari 2006 Svenska
254 Miljöpåverkan vid marksanering - emissioner vid sanering av fastigheten Trädgården 1:124 (Hexionområdet) Johanna Hector 2009 Svenska
255 Att befrämja solcellstekniken i Sverige - varför, hur och hur mycket? Staffan Jacobsson 2005 Svenska
256 Vätgasens historia i Sverige - aktörer och aktiviteter inom vätgas- och bränslecellsområdet mellan 1960 och 2005 Hanna Jönsson 2006 Svenska
257 Underlag till strategi för statlig bränslecellsforskning och marknadsskapande åtgärder i Sverige 2006-2010 Magnus Karlström 2005 Svenska
258 Eleffekt i småhus - belastningsanalyser och simuleringsstudier för lokala elnät Lennart Larsson, tekn. dr 1983 Svenska
259 Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall Hanna Ljungkvist 2008 Svenska
260 Indikatorer för hållbar utveckling av urbana VA-system? - fallstudie Uppsala Ulrika Palme 2005 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.