Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
241 Zambia - landrapport 1991 Svenska
242 Bandyserierna i Stockholm 1911-2019 - en sammanställning av sluttabeller i seriebandyn från Division 1 (Allsvenskan, Elitserien) till de allra lägsta grupperna inom bandyns seriesystem för Stockholmsdistriktets alla föreningars representationslag Björn Persson 2019 Svenska
243 Ekot av Ekohuset - utvecklingen och förvaltningen av ett miljöanpassat flerbostadshus på Lindholmen i Göteborg sedan 1997 Mari Andersson 2010 Svenska
244 Deformationsåldringskänsligheten i svetsförband - utveckling av lämplig provningsmetod samt studier av deformationsåldringskänsligheten i svetsförband av mikrolegerade svetskonstruktionsstål Sten Bergh 1973 Svenska
245 Utvärdering av byggsektorns miljöbedömningssystem BASTA - med avseende på utvalda installationsprodukter Maria Borefur 2006 Svenska
246 Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? - utveckling av kursmoment i "Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2" 2007 Svenska
247 Riskanalys för Göteborgs vattentäkt med avsseende på förorenade områden längs Göta älv Sam Yaser Gohari 2006 Svenska
248 Miljöpåverkan vid marksanering - emissioner vid sanering av fastigheten Trädgården 1:124 (Hexionområdet) Johanna Hector 2009 Svenska
249 Att befrämja solcellstekniken i Sverige - varför, hur och hur mycket? Staffan Jacobsson 2005 Svenska
250 Vätgasens historia i Sverige - aktörer och aktiviteter inom vätgas- och bränslecellsområdet mellan 1960 och 2005 Hanna Jönsson 2006 Svenska
251 Underlag till strategi för statlig bränslecellsforskning och marknadsskapande åtgärder i Sverige 2006-2010 Magnus Karlström 2005 Svenska
252 Eleffekt i småhus - belastningsanalyser och simuleringsstudier för lokala elnät Lennart Larsson, tekn. dr 1983 Svenska
253 Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall Hanna Ljungkvist 2008 Svenska
254-256 Indikatorer för hållbar utveckling av urbana VA-system? - fallstudie Uppsala (flera utgåvor) Ulrika Palme 2006 Svenska
257 Handbollserierna i Stockholm 1927-2017 Björn Persson 2017 Svenska
258 Påverkan på biologisk mångfald i tillverkningsprocsser - metoder för uppskattning och värdering 2012 Svenska
259 Produktens eller samhällets miljöproblem? - om miljöfrågans hantering och kommunikation inom Volvo Lastvagnar Emma Rex 2007 Svenska
260 Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems - the case of on-site sewage systems eutrophication Are Wallin 2012 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.