Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svamp 458 träffar

Titel Författare År Språk
241 Landtbruksbotanisk berättelse af år 1906 - afgifven vid Kungl. Landtbruks-akademiens högtidsdag den 28 januari 1906 Jakob Eriksson 1906 Svenska
242 Landtbruksväxternas svampsjukdomar Jakob Eriksson 1910 Svenska
243 Nya iakttagelser rörande kronrostens natur och förekomst Jakob Eriksson 1897 Svenska
244 Nya studier öfver sädes-och gräsarternas brunrost - Med 3 färglagda taflor Jakob Eriksson 1899 Svenska
245 Nya undersökningar rörande svartrostens specialisering, spridning och uppkomst Jakob Eriksson 1896 Svenska
246 Några iakttagelser rörande blåsrosten å tallstammar, dess natur och förekomstsätt Jakob Eriksson 1896 Svenska
247 Några studier öfver morotens rotfiltsjuka, med särskildt afseende på dess spridningsförmåga - Med 4 textfigurer och 1 tafla Jakob Eriksson 1903 Svenska
248 Om groningsförmågans hållbarhet hos vissa rostsvampars vintersporer Jakob Eriksson 1897 Svenska
249 Om låga temperaturers gynsamma inverkan på vissa svampsorters groning Jakob Eriksson 1895 Svenska
250 Om några sjukdomar å odlade växter samt om åtgärder till motarbetande af växtsjukdomar - Ur landtbruksbotaniska berättelse afg. till K.Landtbruksakad. å des högtidsdag d. 30 sept. 1889 Jakob Eriksson 1890 Svenska
251 Om parasitismens specialisering hos sädesrotsvamparne Jakob Eriksson 1895 Svenska
252 Om rost å röda vinbär - Med 1 färglagd tafla Jakob Eriksson 1898 Svenska
253 Om sädessvartrostens specialisering i Sverige och i andra länder Jakob Eriksson 1902 Svenska
254 Om uppkomst och spridning af sädesrost ur och genom utsädeskorn Jakob Eriksson 1902 Svenska
255 The researches of professor H.Marshall Ward on the brown rust on the Bromse and the Mycoplasm hypothesis Jakob Eriksson 1903 Svenska
256 Till karakteristik af hvetets brunrost Jakob Eriksson 1897 Svenska
257 Marina svampar - studier i den tempererade och tropiska marina svampfloran Nils Erneholm 1972 Svenska
258 Den svenska myxomycetfloran Robert A. Fries 1912 Svenska
259 Sveriges gasteromyceter Thore C. E. Fries 1921 Svenska
260 Skandinaviens tryfflar och tryffelliknande svampar Theodor Magnus Fries 1909 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.