Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: underdånigt utlåtande 247 träffar

Titel Författare År Språk
241 Stadfästelse-resolution uppå träffad öfverenskommelse om presträttigheternas utgörande inom Filipstads, Fernebo och Nordmarks församlingar 1861 Svenska
242 Stormägtigste allernådigste konung! 1816 Svenska
243 Om Tullverkets ansvarighet för gods i dess vård m.m - juridisk undersökning Hugo Wikander 1939 Svenska
244 Granskning af Bibelkommissionens senaste proföfversättning af Nya testamentet 1875 Svenska
245 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1884. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komité-betänkanden 1884 Svenska
246 Ströskrifter vid Riksdagen Bd 3 1809 Svenska
247 Svensk författningssamling 1904:51, Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse om ändring af nådiga stadgan den 31 mars 1900 angående fördelning af ärendena mellan statsdepartementen : gifven Stockholms slott den 30 september 1904 - SFS 1904 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.