Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sök 371 träffar

Titel Författare År Språk
261-262 Operación Jaque - la verdadera historia : por primera vez la cuentan sus protagonistas (flera utgåvor) Juan Carlos Torres Cuellar c2009 Spanska
263 Vil ni göra en insats för förbättrat återvändande? - sök medel från Asyl-, migrations- eller integrationsfonden (AMIF) 2016-07-05 Svenska
264 Trulls' och Anna Stinas 2:dra b-sök i Stockholm i sellskap me sina barn Lasse å Lisa - Upptecknatt af T.N 1900 Svenska
265 Samhällsvetenskap B, Historia - studiehandledning 2001 Svenska
266 Struggling for recognition - the Alevi Movement in Germany and in Transnational space Martin. Sökefeld 2008 Engelska
267 Biblioteksmuseiföreningens inventering av gamla bibliotek inom Älvsborgs län samt uppbyggnad av sök- och förvaringssystem för böcker, dokument och foton inför startandet av ett biblioteksmuseum Ingemar Rosberg 1989 Svenska
268 Finland i affischer Paul Lipschutz Poster Collection cop. 1993 Svenska
269 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2006 2006 Svenska
270 Litteratursøk i nordiske databaser - innhold, søkespråk og veiledning i bruk av ALBA, ARTIKELBASEN, (Danmark), LIBRIS, ARTIKEL-SÖK, (Sverige), MINTTU/KDOK, (Finland), TRIP, UBO:BOK, BIBSYS II, (Norge) : med søkeeksempel bearbeidet på personlig datamaskin Tor Sveum 1990 Norska
271 Index - Figurarum Ænearum ad Sveciam Antiquam & Modernam pertinentium Erik Dahlbergh 1698
272 Fickbandspelare som kommunikationsstöd - en metodbok Lisa Hardenstedt 2000 Svenska
273 Suecia antiqua et hodierna sive regnorum Sueciæ ac Gothiæ et provinciarum, quæ sub iis sunt comprehensæ, nova atque accurata descriptio, adjunctis choro atque topographicis in ære sculptis tabulis. Sweriges och Giöthes konungarijkers sampt alle där till lydande landskapers nya och noga beskrifwelse, med hoosfogade choro- och topographiske kopparstycken Petrus Lagerlöf 1698-1701 Latin
274 Svecia antiqua et hodierna. Sive regnorum Sveciæ ac Gothiæ adtributarumque provinciarum nova & accurata descriptio, adjunctis æneis choro-atque topographicis tabulis. Sweriges ock Giöthes kongarikers sampt alle där til lydande landskapers nya åck noga beskrifwelse, mäd hosfogade choro- åck topographiske kåppar-figurer. Des Royaumes de Svede & de Gothie & toutes les provinces qu'y apartiennent nouvelle & exacte description, avec des fiugres coro-topographiques en taille douce. Der Königreichen Schweden und Gothen, wie auch ihnen zugehörigen Landschafften neue und genaue Beschreibung mit zugefügten Choro- und Topografischen Kupffer-Figuren. Tomus primus. Claudius Örnhjälm 1694 Latin
275 Chalmers - utbildningar 1997/98 1997 Svenska
276 E-arkiv 2018 Svenska
277 Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen Anders Eriksson 2011 Svenska
278 Juridik för sjuksköterskor - en handbok Lars-Åke Johnsson 2015 Svenska
279 Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - handbok för ombud och vårdpersonal Lars-Åke Johnsson 2015 Svenska
280 Konkurrensrätt - en handbok Johan Karlsson, advokat 2014 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.