Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sök 364 träffar

Titel Författare År Språk
261 Biblioteksmuseiföreningens inventering av gamla bibliotek inom Älvsborgs län samt uppbyggnad av sök- och förvaringssystem för böcker, dokument och foton inför startandet av ett biblioteksmuseum Ingemar Rosberg 1989 Svenska
262 Finland i affischer Paul Lipschutz Poster Collection cop. 1993 Svenska
263 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2006 2006 Svenska
264 Litteratursøk i nordiske databaser - innhold, søkespråk og veiledning i bruk av ALBA, ARTIKELBASEN, (Danmark), LIBRIS, ARTIKEL-SÖK, (Sverige), MINTTU/KDOK, (Finland), TRIP, UBO:BOK, BIBSYS II, (Norge) : med søkeeksempel bearbeidet på personlig datamaskin Tor Sveum 1990 Norska
265 Index - Figurarum Ænearum ad Sveciam Antiquam & Modernam pertinentium Erik Dahlbergh 1698
266 Fickbandspelare som kommunikationsstöd - en metodbok Lisa Hardenstedt 2000 Svenska
267 Suecia antiqua et hodierna sive regnorum Sueciæ ac Gothiæ et provinciarum, quæ sub iis sunt comprehensæ, nova atque accurata descriptio, adjunctis choro atque topographicis in ære sculptis tabulis. Sweriges och Giöthes konungarijkers sampt alle där till lydande landskapers nya och noga beskrifwelse, med hoosfogade choro- och topographiske kopparstycken Petrus Lagerlöf 1698-1701 Latin
268 Svecia antiqua et hodierna. Sive regnorum Sveciæ ac Gothiæ adtributarumque provinciarum nova & accurata descriptio, adjunctis æneis choro-atque topographicis tabulis. Sweriges ock Giöthes kongarikers sampt alle där til lydande landskapers nya åck noga beskrifwelse, mäd hosfogade choro- åck topographiske kåppar-figurer. Des Royaumes de Svede & de Gothie & toutes les provinces qu'y apartiennent nouvelle & exacte description, avec des fiugres coro-topographiques en taille douce. Der Königreichen Schweden und Gothen, wie auch ihnen zugehörigen Landschafften neue und genaue Beschreibung mit zugefügten Choro- und Topografischen Kupffer-Figuren. Tomus primus. Claudius Örnhjälm 1694 Latin
269 Chalmers - utbildningar 1997/98 1997 Svenska
270 E-arkiv 2018 Svenska
271 Konsumentköp - en kommentar till konsumentköplagen Anders Eriksson 2011 Svenska
272 Juridik för sjuksköterskor - en handbok Lars-Åke Johnsson 2015 Svenska
273 Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter - handbok för ombud och vårdpersonal Lars-Åke Johnsson 2015 Svenska
274 Konkurrensrätt - en handbok Johan Karlsson, advokat 2014 Svenska
275 Kriminalisering - problem och principer Claes Lernestedt 2003 Svenska
276 Statliga myndigheter - en handbok Stefan Ryding-Berg 2014 Svenska
277 Näthat - rättigheter och möjligheter Alexandra Sackemark 2015 Svenska
278 Att förhöra ett vittne - en handbok i förhörsteknik Per E. Samuelson 2016 Svenska
279 Hyreslagarna - i lydelsen november 2013 : jordabalken 12 kap., lagen om uthyrning av egen bostad, hyresförhandlingslagen m.fl. författningar samt kommentarer Ulf Skorup 2013 Svenska
280 Bolagsrättsliga FAQ Carl Svernlöv 2015 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.