Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Å 40977 träffar

Titel Författare År Språk
261 Kontinuerlig individuell handledning inom sjukskötarutbildningen - beskrivning av ett försök att utveckla en form av processororienterad handledning vid Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitut Unni Å. Lindström 1983 Svenska
262-263 Psykiatrisk vårdlära (flera utgåvor) Unni Å. Lindström cop. 1987 Svenska
264 De psykiatriska specialsjukskötarnas yrkesparadigm Unni Å. Lindström 1992 Svenska
265 Experimental investigations in wood machining related to cutting forces, sawdust gluing, and surface roughness Å. Staffan Lundberg 1994 Engelska
266 Historiska rättskällor i konflikt - en introduktion i rättshistoria Kjell Å. Modéer 2012 Svenska
267 Juristernas nära förflutna - rättskulturer i förändring Kjell Å. Modéer 2012 Svenska
268 Rätt och samhälle - en presentation Kjell Å. Modéer 1979 Svenska
269 Routine ultrasonography in utero and development in childhood - a randomized controlled follow-up study Kjell Å. Salvesen 1993 Engelska
270 Renlavarnas tillväxt och biologi i Torne och Lule lappmarker T. Å. Tengwall 1928 Svenska
271 Fluctuations in the stock of cod in icelandic waters Å. Vedel Tåning 1931 Engelska
272 Vatten- och strandvegetationen vid Petalax å med omgivning Dagmar Haldin 1994 Svenska
273-274 Undersökning av komfort och spårkrafter för en 2-axlig järnvägsvagn vid lateralt stokastiskt spårfel - slutrapport (flera utgåvor) N-Å Bjäresten 1976 Svenska
275 Konstsmör (margarinsmör), dess tillverkning, användbarhet och sanitära bedömande samt medlen att skilja det från natursmör Å. G. Ekstrand 1887 Svenska
276 Renal effects of non-ionic X-ray contrast media - a clinical study Jarl Å. Jakobsen 1993 Engelska
277 Boundary layer on ship hulls P. Å. Krogstad 1980 Engelska
278 Givararrangemang för avkänning av dynamiska skärkrafter - med avseende på spånbildningsförloppets grundläggande mekanik Bengt Å. Lindberg 1984 Svenska
279 Fänrik Ståls sägner noter med text - satta i musik för sång vid pianoforte Å. F. Lindblad Svenska
280 Diagnosis and classification of metallic particles in GIS - laboratory work and on-site measurements Mats Å. S. Leijon 1987 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.