Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 382 träffar

Titel Författare År Språk
261 Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce Zygmunt Wdowiszewski cop. 2005 Polska
262-263 Ätten von Krusenstern och von Krusenstjerna i Sverige och utlandet 1857-1896 (flera utgåvor) Fredrik Ulrik Wrangel 1896 Svenska
264-265 Den från Rügen stammande ätten von Platens äldre historia i kort öfversikt - Illustr. (flera utgåvor) Philip Ludvig von Platen 1940 Svenska
266 Svenska folkets historia under konungarne af Vasa ätten./(A.M. Strinnholm.) =Stockholm. 1-3. 1819-23= Del 1, Första delen. Inledning. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1819 Anders Magnus Strinnholm 1819 Okänt
267 Svenska folkets historia under konungarne af Vasa ätten./(A.M. Strinnholm.) =Stockholm. 1-3. 1819-23= Del 2, Andra delen. Konung Gustaf I:s regering. Förra afdelningen. Stockholm, hos Ernst Ad. Ortman. 1820 Anders Magnus Strinnholm 1820 Okänt
268 Svenska folkets historia under konungarne af Vasa ätten./(A.M. Strinnholm.) =Stockholm. 1-3. 1819-23= Del 3, Tredje delen. Konung Gustaf I:s regering. Andra afdelningen. Från konung Gustafs kröning i Upsala år 1528, till arfföreningen i Westerås år 1544. Stockholm, hos Ernst Ad. Ortman. 1823 Anders Magnus Strinnholm 1823 Okänt
269 Adliga ätten n:o 1963 von Matern och dess ofrälse släktingar - Personhistoriska anteckningar Oscar Johan Theodor Nycander 1925 Svenska
270 Sweriges historia under regenterna af Wasa-ätten. Stockholm. Geo. Löwegren. 1817 1817 Svenska
271 Carl Julius Lewenhaupt 1664-1726. Biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1916 Svenska
272 Personalier öfver Ludvig Wierich Lewenhaupt f. 1622 d. 1668 - Charlotte S.M. Lewenhaupt, f. Hohenlohe, f. 1626 d. 1666 : Axel Lewenhaupt f. 1626 d. 1668 och F.H.A. Anna Maria Lewenhaupt f. 1691 d. 1766, g.m. frih. Germund Cederhielm 1913 Svenska
273 Den från Rügen stammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt Philip Ludvig von Platen 1937 Svenska
274 Den från Rügen härstammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt Philip von Platen 1940 Svenska
275 Vandringar i släktminnenas nejder - mödernet : anteckningar om ätten von Krusenstjerna och några med denna befryndade familjer Folke Rudelius 1965 Svenska
276 Ätten Lilliemarck adl. 29/9 1675, intr.1678: utdöd 31/12 1802 - Illustr. Lars Edward Stigzelius 1934 Svenska
277-278 Berättelse om adelige ätten Bratt af Höglunda, hvilken uti Sverige blef adlad år 1456. samt dess afkomlingar på riddarehuset introducerade vid lottningen år 1625. under n:o 49. Utur företedde handlingar samlad och författad Stockholm den 28. october 1765. af Joh. Otto Åkerstein. ... Tryckt uti kongl. tryckeriet. Stockholm. (flera utgåvor) Johan Otto Åkerstein 1765 Svenska
279 Ludvig Weirik Lewenhaupt 1622-1668 - biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1930 Svenska
280 Nils Julius Lewenhaupt 1708-1776 - biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1938 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.