Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: 1984 15910 träffar

Titel Författare År Språk
261 Fåglar i Skåne 1984 1985 Svenska
262 Företagen 1984 - ekonomisk redovisning 1986 Svenska
263 Författningar om punktskatter m m 1984 1984 Svenska
264 Författningar om uppbörd 1984 1984 Svenska
265 Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården 1984 1984 Svenska
266 Försvarets rationaliseringsplan 1984 1984 Svenska
267 Försvarsstatistik 1984 1984 Svenska
268 Förteckning över ledamöter m. fl. vid kyrkomötet 1984 1984 Svenska
269 Essays of an information scientist Vol. 7. 1984, The awards of science and other essays Eugene Garfield Cop. 1985 Engelska
270 Gåspennan 1984 1984 Svenska
271 Språkdata research report 1984 Göteborgs universitet Cop. 1984 Engelska
272 Halland i litteraturen 1984 1985 Svenska
273 Handbook of industrial statistics 1984 1985 Engelska
274 Handledning för taxering 1984 1984 Svenska
275 Helan & Halvan presentalbum 1984 Larry Harmon 1984 Okänt
276 Havsfåglar i Kattegatt 1984 1985 Svenska
277 Health care UK 1984 - an economic, social and policy audit 1984 Engelska
278 The health consequences of smoking 1984, Chronic obstructive lung disease - a report of the Surgeon General 1984 Engelska
279 Health statistics in the Nordic countries 1984 1986 Danska
280 1984 - a case study in finding an appropriate TV newswoman : (a CBS docudrama in words and pictures) Robert Heinecken cop. 1985 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.