Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2562 träffar

Titel Författare År Språk
261 Bilder ur växtverlden - populära föredrag Theodor Magnus Fries 1868 Svenska
262 Ett och annat om Linnaea borealis Theodor Magnus Fries 1908 Svenska
263 Eulogium on Linnaeus Theodor Magnus Fries 1890 Engelska
264 Genmäle med anledning af sällskapets Pro fauna et flora fennica notiser, häft - 5 och 6 Theodor Magnus Fries 1862 Svenska
265 Hvad har under de senare åren gjorts och hvad bör ytterligare göras för att befordra den inhemska fruktträdsodlingen? - Anförande vid Landtbruks-Akad:s sammanträde den 21 sept. 1885 Theodor Magnus Fries 1885 Svenska
266 Kulturväxternas ursprung Theodor Magnus Fries 1883 Svenska
267 Lichenes arctoi Europae Groenlandiaeque hactenus cogniti Theodor Magnus Fries 1860 Latin
268 Lichenes Spitsbergenses Theodor Magnus Fries 1867 Latin
269 Lichenographia scandinavica, sive dispositio lichenum in Dania, Suecia, Norvegia, Fennia, Lapponia rossica hactenus collectorum Theodor Magnus Fries 1871-1874 Latin
270 Linné - lefnadsteckning Theodor Magnus Fries 1956 Svenska
271 Linnéminnen i Upsala botaniska trädgård Theodor Magnus Fries 1905 Svenska
272 Lärobok i systematisk botanik Theodor Magnus Fries 1891-1897 Svenska
273 Lärobok i systematisk botanik 2, De kryptogama växterna Theodor Magnus Fries 1897 Svenska
274 Människans inflytande på vårt lands vegetation - föredrag vid öppnandet af sommarkurserna i Upsala 1895 Theodor Magnus Fries 1895 Svenska
275-276 Naturalhistorien i Sverige intill medlet af 1600-talet (flera utgåvor) Theodor Magnus Fries 1894 Svenska
277 Naturalhistorien i Upsala under de 4 första decennierna af 1700-talet, 1-2 Theodor Magnus Fries 1912 Svenska
278 Naturalhistorien i Upsala under senare hälften af 1600-talet, 1-2 Theodor Magnus Fries 1911 Svenska
279 Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés tid Theodor Magnus Fries 1910 Svenska
280 Några upplysningar om Ultuna - Undert.: T.F. Theodor Magnus Fries 1889 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.