Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
261 Dissertatio de usu, quem in litteris humanioribus præbent attributa moralia. Cujus partem I. ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu philosophico publice examinandam offert Carolus Johannes Lundvall, stip. Nessel. Sudermannus. In Audit. Gust. Maj. d. IV Junii, MDCCC. H. A. M. C d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
262 Dissertatio de varia in variis gentibus paterna potestate, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet Johannes Petrus Tidén, Ostrogothus, in Audit. Gust. Maj. d. XXI. Maji MDCCLXXXVIII. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
263 Dissertatio de vestigiis Hunorum in Svecia et aliis septentrionalibus regnis, quam, consent. ampl. facult. phil. Ups. præside mag. J. Fr. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. ord. et Skytt. Reg. acad. litt. hum. hist. et ant. membro, pro gradu publico examini proponit Samuel Törner, stip. Sleincourian. Ostrogothus. In audit. ecclesiast. d. XVIII. Maji MDCCXCI. horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
264 Dissertatio de veteri Finmarkia - Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Jac. Fr. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. reg. acad. litt. hum. hist. et ant. ut et reg. soc. scient. Ups. membro. Publice defendet Gustavus Adolphus Hallman, Nericus. In audit. Gust. maj. d. XII maji MDCCXCVIII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
265 Dissertatio de vini usu feminis Romæ interdicto, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico subjicit examini Johann. Ericus Agerberg, Roslagus. In Audit. Gustav. Maj. d. XIII Jun. MDCCLXXXIX. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
266 Dissertatio historica de efficacia climatum ad variam gentium indolem præcipue ingenia et mores - Diss. Resp.H.Ericsson m.fl. Jacob Fredrik Neikter 1777-1797 Latin
267 Dissertatio historica de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores, cujus partem decimam quintam, venia ampliss. fac. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. Reg. Acad. Litt. Hum. Hist. et Ant. ut et Reg. Soc. Scient. Ups. membro publice ventilandam sistit Samuel Johannes Lind, Borgoa-Fenno. In audit. Gust. maj. d. XXII Martii MDCCXCVII. h. a. m. c d. 15 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
268 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores, cujus partem secundam, venia amplissimæ facult. philos. Upsal. Publicæ censuræ submittunt auctor Jacobus Fred. Neikter,... et Johannes Schröder, Arosia-Westmannus ... In audit. Gustav. maj. d. XIII Junii, MDCCLXXVIII. H. a. m. s d. 2 Jacob Fredrik Neikter 1778 Latin
269 Dissertatio historica de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores, cujus partem primam, venia amplissimæ facult. philos. Upsal. publico censuræ submittunt auctor Jacobus Fred. Neikter, ... et Henricus Ericsson, ... . In audit. Carol. min. die XXI Junii MDCCLXXVII. H. a. m. s d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1777 Latin
270 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem tertiam venia amplissimæ facult. philos. Upsal. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Laur. Fred. Kihlman ... In auditorio Gust. maj. d. XXVIII Feb. MDCCLXXXVII. H. a. m. s d. 3 Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
271 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem quartam venia amplissimæ facult. philos. Upsal. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Andreas Jacobus Godenius Dalekarlus. In auditorio Gust. maj. d. XVI Jun. MDCCLXXXVII. H. a. m. s d. 4 Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
272 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem quintam venia amplissimæ facult. philos. Upsal. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Daniel Wiström. Ostrogothus. In auditorio Gust. maj. d. III Dec. MDCCLXXXVIII. H. a. m. s d. 5 Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
273 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem nonam, venia ampl. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Olavus Kullberg, Gevalia-Gesticus. In audit. Gust. maj. d. XI Dec. MDCCXCIII. H. a. m. s d. 9 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
274 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem decimam, venia ampl. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Andreas Hållenstedt, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. XIV Dec. MDCCXCIII. H. a. m. s d. 10 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
275 Dissertatio historica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem undecimam, venia ampl. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publico examini subjicit Nicolaus Abrahamus Pihlman, ... In audit. Gust. maj. d. XXI. Dec. MDCCXCIII. H. a. m. s d. 11 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
276 Dissertatio historica. De efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem duodecimam venia ampliss. facult. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... Publice ventilandam sistit Hans Pet. Sandahl, Smolandus. In audit. Gust. maj. d. VII Maji MDCCXCIV. h. a. m. s D. 12 Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
277 Dissertatio historica de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem decimam tertiam venia ampliss. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Johannes Olavus Sörling, Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XIV Dec. MDCCXCVI. H. a. m. s d. 13 Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
278 Dissertatio historica de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem decimam quartam venia max. ven. fac. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publice ventilandam sistit Johannes Utterman, Wermlandus in audit. Gust. maj. d. XXII Dec. MDCCXCVI. h. a. m. c d. 14 Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
279 Dissertatio historica de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores, cujus partem decimam sextam, venia ampliss. fac. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, eloqu. et polit. profess. reg. et Skytt. Reg. Acad. Litt. Hum. Hist. et Ant. ut et Reg. Soc. Scient. Ups. membro publice ventilandam sistit Carolus Petrus Hagberg, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. 13 Decembris 1797. H. a. m. s d. 16 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
280 Dissertatio historica, de immutato per culturam locorum climate. Cujus partem primam ... præside ... Jacob. Fred. Neikter ... publico examini subjicit Sebastian S. Silvius ... Vestro-goth. In audit. Gust. maj. d. XVIII Dec. MDCCXCV P. 1 Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.