Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Leth 344 träffar

Titel Författare År Språk
261 Behavioral public performance : how people make sense of government metrics / Oliver James, Donald P. Moynihan, Asmus Leth Olsen Gregg G. Van Ryzin. electronic resource Oliver James uuuu-uuuu Okänt
262 Feminist research in theory and practice Gayle Letherby 2003 Engelska
263 Tesaurus för nordiskt BDI-index 1986 Svenska
264 Davis's comprehensive handbook of laboratory and diagnostic tests electronic resource : with nursing implications / Anne M. Van Leeuwen, Debra J. Poelhuis-Leth, Mickey L. Bladh Anne M. Van Leeuwen uuuu-uuuu Okänt
265 Davis's comprehensive handbook of laboratory and diagnostic tests electronic resource : with nursing implications / Anne M. Van Leeuwen, Debra J. Poelhuis-Leth with special considerations by Marijke Vroomen-Durning Anne M. Van Leeuwen uuuu-uuuu Okänt
266 Bernhardi Siegfried Albini Dissertatio de arteriis et venis intestinorum hominis Bernhard Siegfried Albinus 1736 Latin
267 Kronborg - slottet og de kongelige sale : the castle and the royal apartments : le chateau et les apartements royaux : das Schloss und die königlichen Säle 1972 Flerspråkigt verk
268 Handbok i batik C. H. Dähne 1924 Svenska
269 Aarstiderne - enkel og god mad 2003 Danska
270 The doubles Scott Esposito 2017 Engelska
271 Brød & kager - LCHF : low carb, high fat Jane Faerber 2014 Danska
272 Effigies penis humani - injecta cera praeparati exhibens inventa anatomica aliquot nova Jan Ladmiral 1741 Latin
273 Lars von Trier - det gode med det onde 2017 Danska
274 Bernardi Siegfried Albini ... Dissertatio secunda. De sede et caussa coloris Aethiopum et caeterorum hominum - accedunt icones coloribus distinctae Bernhard Siegfried Albinus 1737 Latin
275 Icon durae matris in convexa superficie visae - ex capite foetus humani octo circiter a conceptione mensium, desumtae Frederik Ruysch 1738 Latin
276 Tal, hållet inför konungen, af tjenstförrättande ordens-cancelleren, i slotts-capellet den 29 junii 1829, då till dubbad riddare af seraphimer-orden förklarades, efter en af rikets herrar ... Gustaf Wachtmeister, generalen af cavalleriet - ... Gustaf Löwenhjelm; (samt till riddare af seraphimer-orden dubbades: efter en af rikets herrar ... Magnus Ericsson Brahe, öfver-hof-stallmästaren ... Magnus Brahe. Efter f.d. stats-ministren ... Lars von Engeström, general- lieutenanten : ... Johan Adam Cronstedt. Efter en af rikets herrar ... Clae"s Rålamb, norrske stats-ministren herr Severin Löwenskiold; samt efter f.d. norrske stats-ministren herr Mathias Otto Leth Sommerhjelm, general-lieutenanten ... Carl Henric : Posse.) (Stockholm, kongl. ordens- boktryckeriet, 1829.) Matthias Rosenblad 1829 Svenska
277 Home ownership and social inequality in comparative perspective 2004 Engelska
278 Litteratur om kvinnor och jämställdhet i u-länder - annoterad bibliografi 1996 Svenska
279 Julemad med Anne Larsen Anne Larsen 2001 Danska
280 Leichtfassliche Methode zur Lösung ballistischer Aufgaben für flache Flugbahnen - nach dem Italienischen bearb Von Scheve 1884 Tyska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.