Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 60164 träffar

Titel Författare År Språk
261 Medicin på Skokloster Arne Losman 1971 Svenska
262 Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning Sverige 2019 Svenska
263-265 Ortopedisk manuell terapi - ortopedisk medicin (flera utgåvor) 1995 Svenska
266 Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten Bd. 1, Geschichte der Medicin im Alterthum und Mittelalter Heinrich Haeser 1875 Tyska
267 Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten Bd. 2, Geschichte der Medicin in der neueren Zeit Heinrich Haeser 1881 Tyska
268 Fakta och röster om alternativ medicin - en delrapport från Alternativmedicinkommittén Alternativmedicinkommittén 1987 Svenska
269 Läkekonstens historia 1 - en översikt Robin Fåhræus 1944 Svenska
270 Maktlös medicin - antibiotikaresistens och vår hotade överlevnad Martin J. Blaser 2016 Svenska
271 Een nyttigh läkere book ther vthinnen man finner rådh, hielp och läkedom til allehanda menniskiornes siwkdomar bådhe inwertes och uthwertes. Serdeles ock een vnderwisning och rättelse, huru swaghe och siwklighe quinnor sigh vthi alla förefallende siwkdomar hielpa kunna. Item emoot the kranckheter som små spädh barn lätteligha henda kunna. Item een vnderwisning och ingång til chirurgiam. Tillsamman draghen genom migh Benedictum Olaui s. medicinæ doctorem Benedictus Olai 1578 Svenska
272 Antroposofisk medicin - en utvidgning av läkekonsten Victor Bott 2006 Svenska
273 Homeopatisk medicin - en introduktion Hamish W. Boyd 1985 Svenska
274 Dictionary of medicine - English-Swedish P. H. (Peter Hodgson) Collin 1993 Engelska
275 Den självläkande människan Sanna Ehdin 2000 Svenska
276 Medicinska sjukdomar - patofysiologi, omvårdnad, behandling Elsy Ericson 2012 Svenska
277 Goals of medicine in the course of history and today - a study in the history and philosophy of medicine Kurt Fleischhauer 2006 Engelska
278 Palliativ medicin - "Ingers lilla röda" Inger Fridegren 2014 Svenska
279 Svagårens barn - ur folkhälsans historia Ulf Högberg 1983 Svenska
280 Colliget Auerroys. Habes in hoc volumine, studiose lector, gloriosi illius senis Abhomeron Abinzoar Librum theysir, quo nihil forsitan exactius in medicina reperies ellaboratum. Habes & Auerrois librum Colliget ... eumque quibusdam nouis ... marginalibus additionibus exornatum ʻAbd al-Malik ibn Abī al-ʻAlāʼ Ibn Zuhr MDXXX 1530 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.