Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 500 träffar

Titel Författare År Språk
261 Miljö- och samhällsekonomisk analys av behandling av biologiskt avfall Hanna Ljungkvist 2008 Svenska
262-264 Indikatorer för hållbar utveckling av urbana VA-system? - fallstudie Uppsala (flera utgåvor) Ulrika Palme 2006 Svenska
265 Handbollserierna i Stockholm 1927-2017 Björn Persson 2017 Svenska
266 Påverkan på biologisk mångfald i tillverkningsprocsser - metoder för uppskattning och värdering 2012 Svenska
267 Produktens eller samhällets miljöproblem? - om miljöfrågans hantering och kommunikation inom Volvo Lastvagnar Emma Rex 2007 Svenska
268 Factors influencing actors at the interface between the socio-technical and the ecological systems - the case of on-site sewage systems eutrophication Are Wallin 2012 Svenska
269 Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning - resultat från intervjuer med hushåll, gräventreprenörer och miljöskyddsinspektörer Are Wallin 2011 Svenska
270 Handlingsutrymme för miljöpåverkan i transportsystemet - en fallstudie av Baseportsystemets framväxt Are Wallin 2005 Svenska
271 Den bortskänkte juden. Rättegångshandlingar rörande vaktmästaren J.P. Liljeströms klagan öfver de af tillförordnade herr öfver-ståthållaren, samt Stockholms drätsel-commission och tre fjerdedelar af borgmästaren Hallqvists rådhus-rätts - division, vidtagne åtgärder, hvarigenom fångne juden Moses Marcus, tvärtemot kongl. maj:ts nådiga dom, på fri fot kommit. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn. =1-2. 1822.= 1822 Svenska
272 Who takes care of the children? - couples' workplace situation and their division of parental leave = Vem tar hand om barnen? : en studie av sambandet mellan föräldrars arbetsplatssituation och pappors användning av föräldraledighet Magnus Bygren 2005 Svenska
273 Lokala arbetsmarknader och förvärvsregioner - nya geografiska indelningar för regionala analyser = Local labour markets and employment regions : a new regional division of labour market areas in Sweden grounded on commuting statistics 1992 Svenska
274 Psykosociala riskfaktorer för kranskärlssjukdom hos kvinnor - samarbetsprojekt mellan Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin, Thoraxklinikerna, Karolinska sjukhuset, Division of Cardiology, Texas Medical Center, Houston, Texas, Dept. of Psychology, Stony Brook University, Long Island 1995 Svenska
275 Medbestämmande - vad vi vill och hur vi gör Rapport 2, MBL ett halvt år : första halvåret : Tempo, Brogatan, Halmstad, AB Cerbo, Trollhättan, Gylling elektronik-produkter AB, Ursvikens mekaniska verkstads AB, Boliden Kemi AB, Alfa-Laval, division Separering - rapportserie om hur lagen om medbestämmande påverkar arbetet i sex företag före och efter den 1/1 1977 1977 Svenska
276 Nyårs-önskan, til höglofl. kongl. slotts-cancelliets yttersta executions division, på tjugonde-dag jul år 1770. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm, 1770 1770 Svenska
277 Stereometri-telivisionskonstruering med applikation inom röntgentelivision. Utg. av Chalmers tekniska högskola, institutionen för datateknik Kenneth Gustavsson 1971 Svenska
278 Simulering av oljesystemet i en 16-liters dieselmotor i Flowmaster2 Johan Larsson 2004 Svenska
279 En studie av olika underredens inverkan på luftmotstånds- och lyftkaraftskoefficienterna Cd och Cl Carl Sundberg 2004 Svenska
280 Post tensioned shear reinforcement in rectangular RC beams Stig Öberg 1990 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.