Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
261 De Hegeliana philosophiam juris tractandi ratione, disputatio, quam ... praeside Germundo Fredrico Aminoff ... in publico proponet Robertus Ericus Lagus ... in auditorio philos. die 27 nov. 1852 h.a.m.s Germundus Fredericus Aminoff 1852 Latin
262 Bidrag till kännedom af Finlands svenska tillfällighetspoesi under frihetstiden Wilhelm Gabriel d.y Lagus 1867 Svenska
263 Afhandling om Finlands titel af storfurstendöme och hertig Johans finska förläningar - (föredr. för Vet. Soc. d. 13 Juni 1843) Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1847 Svenska
264 Undersökning om Karelska lagsagans uppkomst - (föredr. den 29 April 1844) Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1852 Svenska
265 Uppsats om tobak Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1851 Svenska
266 Borgå-boerne Arvid Wittenberg, Arvid Forbus, Torsten Stålhandske, Karl Ruuth Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1851 Svenska
267 Lexicon chrestomathiae graecae, quam edidit b.m. Christophorus Dahl ... Ordbok för framl. professor Christopher Dahls grekiska chrestomathie, utgifven och tillökt ad Anders Johan Lagus ... Åbo, 1827. Tryckt hos Christian Ludw. Hjelt Christopher Dahl 1827 Grekiska, klassisk (-1453)
268 Dissertatio gradualis de utilitate observationum meteorologicarum in physica, quam ... praeside Carolo Friderico Mennander ... publico examini submittit Johannes Lagus, ostrobotniensis, ad diem xxii julii mdccli in auditorio majori horis ante meridiem consvetis Carl Fredrik Mennander 1751 Latin
269 De homoeoteleutis quae vocantur disputatio academica, quam ... praeside Nicolao Abrahamo Gyldén ... p. p. auctor jac. Joh. Guilelmus Lagus, Sav. Car. In auditorio philos. die xxii martii mdcccxliii h.a.m.s Nils Abraham Gyldén 1843 Latin
270 Plutarchus Varronis studiosus. Dissertatio, quam ... praeside Gabriele Rein ... honores doctoris petens p. p. J. J. Guilielmus Lagus ... In auditorio juridico die xv:mo mensis junii a. mdcccxlvii h.a.m.s Gabriel Rein 1847 Latin
271 Tanckar om hushållningens uphjelpande i Carelen, med wederbörandes tilstädjelse, under ... Johan Kraftmans inseende, för lagerkrantsen, yttrade och til almän granskning, i Åbo acad. öfre lärosal, den 22. junii 1756. Öfwerlämnade af Johan Lagus, carelare Johan Kraftman 1756 Svenska
272 Dissertatio botanico-oeconomica, de erica vulgari et pteride aquilina, quam, consensu ampl. facult. phil. in lyceo, quod Aboae floret, sub moderamine ... Petri Kalm ... publico examini subjicit Johannes Lagus ... carelia-fenno, die vii. decembr. mdccliv Pehr Kalm 1754 Latin
273 Dissertationis academicae, de templo cathedrali Aboensi, pars seccunda, quam ... praeside mag. Johanne Bilmark ... pro gradu publico examini moeste offert Elias Jonae Lagus, ostrobotniensis. In auditorio superiori die xv april. mdccci, h.a.m.c P. 2 Johan Bilmark 1801 Latin
274 Vestigia Platonis in libro Ciceronis qui inscribitur Somnium Scipionis reperta, commentatio, quam ... praeside Nicolao Abrahamo Gyldén ... p. p. auctor Robertus Ericus Lagus, Sav.-Kar. In auditorio philosophico die 10 maji 1848 h.a.m.s Nils Abraham Gyldén 1848 Latin
275 Dissertatio academica, animadversiones de affectibus nonnullas exhibens, quam cons. ampliss. senat. philos. in reg. acad. Aboënsi, publico examini subjiciunt Henricus Wegelius ... Et Nicolaus Lagus, V. D. M. Ostrobotnienses, in audit. maj. die XXIV. Aprilis MDCCXC. H. A. M. C Henric Wegelius 1790 Latin
276 Demosthenis oratio in Philippum altera. Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... pro gradu philosophico p. p. Wilhelm. Gabr. Lagus. J. U. C. Salovaxia-Fenno. In Audit. Gustav. die XIX. Maji MDCCCXII. Horis p. m. solitis D. 1 Gustaf Knös 1812 Grekiska, klassisk (-1453)
277 M. Pauli Juusten ... Chronicon episcoporum Finlandensium, annotationibus et sylloge monumentorum illustratum. Cujus particulam XLI ... praeside Henrico Gabriele Porthan ... publicae bonorum censurae submittit Johannes Lagus J. f. ostrobotniensis, in auditorio majori die xxi decemb. a. mdccxcvi. Horis ante meridiem consuetis D. 41 Henrik Gabriel Porthan 1796 Latin
278 Dissertationum academicarum, quæstiones in jure naturæ a recentioribus illustratas recensentium, part. VIII. Quam venia ampl. ord. philos. Ups. præside doct. Dan. Boëthio ... p. p. Wilhelmus Gabr. Lagus, stipend. regius, Savolaxia-Fenno. In audit. Gust. maj. d. 15 Maji 1805. h. s Daniel Boëthius 1805 Latin
279 Anmärkningar rörande åkerns trädning. Med philosophiska facultetens bifall vid kongl. acad. i Åbo, under ... Carl Niclas Hellenii inseende för lagerkransen utgifne til allmän granskning af Johannes Jonæ Lagus G.O.T. österbottninge. Uti Åbo Academies Mathemat. Lärosal den 14 martii 1798. På vanlig tid för midd Carl Niclas von Hellens 1798 Svenska
280 Försök till en historisk beskrifning öfver den Kongl. Hof-rätten i Åbo, I. d. Med vederbörandes tillstånd uti academiska afhandlingar, författad, och den 21 December 1796 på vanlig tid förmiddagen i Academiens öfre-lärosal försvarad af mag. Henric Vörlund, docens i sedoläran, och Elias Jonæ Lagus, Österbotningar 1 Henric Vörlund 1796 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.