Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
261 Reglemente för drätselkammaren i Säter 1865 Svenska
262 Reglemente för auktionskammaren i Gefle stad 1871 Svenska
263 Reglemente för auktionswerket i staden Skara 1873 Svenska
264-266 Reglemente för den svenska statsskuldboken (flera utgåvor) 1952 Svenska
267 Reglemente för drätselkammaren i Norrtelje stad 1865 Svenska
268-270 Reglemente för renhållningen i Calmar stad (flera utgåvor) 1864 Svenska
271 Reglemente för Bergs-elementar-skolan i Filipstad 1834 Svenska
272 Reglemente för Wexiö stads drätsel-kammare 1871 Svenska
273 Reglemente för drätselkammaren i Falun - faststäldt genom konungens befallningshafvandes resolution den 3 februari 1863 1863 Svenska
274 Betänkande och förslag angående förenkling af redovisningsväsendet vid marinen och därmed sammanhängande frågor 3. Bil. A, Förslag till ändringar i Reglemente för marinen, del 1 och 2 1913 Svenska
275 Reglemente för Borgholms stads drätselkammare - af Kongl. Maj:ts befallningshafvande faststäldt den 11 mars 1863 1863 Svenska
276 Reglemente för Calmar stads drätselkammare - af Kongl. Maj:ts befallningshafvande faststäldt den 13 januari 1863 1863 Svenska
277 Reglemente för drätselkammaren i Askersund - af konungens befallningshafvande i Örebro fastställdt den 19 october 1863 1863 Svenska
278 Reglemente för drätselkammaren i Köping - fastställdt af Landshöfdinge-embetet i Westmanlands län den 23 juni 1863 1863 Svenska
279 Reglemente för drätselkammaren i Lindesberg - fastställdt af konungens befallningshafwande i Örebro den 12 januari 1863 1863 Svenska
280 Reglemente för drätselkammaren i Nora - faststäldt af konungens befallningshafwande i Örebro den 20 februari 1863 1863 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.