Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 360 träffar

Titel Författare År Språk
261 En resa i Ungern sommarn 1872 af O. D. Bref till morgonbladet 1872 Svenska
262 Sagor och berättelser från invandrarbarnens länder - läsning från Chile, Estland, Finland, Grekland, Iran, Jugoslavien, Polen, Rumänien, Turkiet, Ungern 1990 Svenska
263-264 Lill-Petter Gräshoppa och andra sagor från Flandern, Brabant, Ungern och Siebenbürgen (flera utgåvor) Louise Zegolson 1933 Svenska
265 Till 1901 års yrkesskolekomité i Stockholm af dess särskilde delegerade afgiven reseberättelse rörande yrkesundervisningen i Tyskland, Österrike-Ungern, Schweiz, Belgien och Holland Henning Elmquist 1901 Svenska
266 Georg Klapka's Memoirer från Ungerns befrielsekamp 1849 György Klapka 1851 Svenska
267 Kaos i Budapest - berättelsen om hur svensken Valdemar Langlet räddade tiotusentals människor undan nazisterna i Ungern Nina Langlet 1982 Svenska
268 Tacksäyelse-skrifft ofver den nampnkunnige och faste stadens, Store Waradins, eröfring uti Ungern 1692 Svenska
269 Tacksäyelse-skrifft ofwer den nampnkunnige och faste stadens, Store Waradins, eröfring uti Ungern - upläsen uti församblingarne öfwer hela Swerige och desz underliggiande länder och härskaper åhr 1692 uti Junij och Augusti månader u. å., 1692 Svenska
270 Nikolaus I och det ryska hofvet ifrån polska revolutionen till interventionen i Ungern Carl Volckhausen 1859 Svenska
271 Italiens gröna bok - diplomatiska dokument framlagda för italienska parlamentet av ministern för utrikes ärendena (Sonnino) : Österrike-Ungern 1915 Svenska
272 Studier öfver Tysklands apoteksförhållanden samt minnen från en färd i Österrike-Ungern och Tyskland - Reseberättelse Gottfr. Liljenström 1895 Svenska
273 Högerradikalerna vid makten i Europa - angrepp mot demokratin och på arbetares rättigheter i Ungern, Polen, Österrike, Italien och Danmark Joakim Medin 2019 Svenska
274 Anläggnings- och montageavtal - exempel på avtalsbestämmelser, hämtade ur kontrakt med företag i Bulgarien, Polen, Rumänien och Ungern Bo G. Sandström 1975 Svenska
275 Zontabell för användande vid taxering av paket till orter i Tyskland och Österrike-Ungern - Med avståndsberäkning från Kiel eller Sassnitz 1913 Svenska
276-277 Redogörelse för vissa delar af vattenrätten i Schweiz, Italien, Frankrike, Österrike-Ungern och Baden (flera utgåvor) Adolf Åström 1905 Svenska
278 Béla Bartók 1881-1945 1981 Svenska
279 Budapest - ... reserapport sammanställd av anteckningar från en studieresa till Ungern våren 1980, ... A 2, CTH, Göteborg 1980 Svenska
280 Om Carl XIIs och svenska krigares hemfärd från Turkiet genom Siebenbürgen, Ungern och Österrike 1714 Carl J. R. Burenstam 1872 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.