Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ungern 366 träffar

Titel Författare År Språk
261 Tacksäyelse-skrifft öfwer den namnkunige fästningens Store Waradins, eröfring uti Ungern - upläsen ... 1692 uti Junii, Julii och Augusti månader u. å. 1692 Svenska
262 Österrike-Ungerns andra röda bok - Österrike-Ungern : K. och K. Utrikesministeriet : Till det italienska krigets förhistoria 1915 Svenska
263 Reseberättelse rörande veterinärbakteriologi, sluterikunskap och hofbeslag i Danmark, Tyskland, Österrike och Ungern. Arvid M. Bergman 1903 Svenska
264 Resa till Tjeckoslovakien, Polen, Ungern, Jugoslavien, Bulgarien och Israel juni-juli 64 Sven Eketorp 1964 Svenska
265 En beskrivning av 1968 års ekonomiska reform i Ungern och dess effekter Jonas Häckner 1985 Svenska
266 En resa i Ungern sommarn 1872 af O. D. Bref till morgonbladet 1872 Svenska
267 Sagor och berättelser från invandrarbarnens länder - läsning från Chile, Estland, Finland, Grekland, Iran, Jugoslavien, Polen, Rumänien, Turkiet, Ungern 1990 Svenska
268-269 Lill-Petter Gräshoppa och andra sagor från Flandern, Brabant, Ungern och Siebenbürgen (flera utgåvor) Louise Zegolson 1933 Svenska
270 Till 1901 års yrkesskolekomité i Stockholm af dess särskilde delegerade afgiven reseberättelse rörande yrkesundervisningen i Tyskland, Österrike-Ungern, Schweiz, Belgien och Holland Henning Elmquist 1901 Svenska
271 Georg Klapka's Memoirer från Ungerns befrielsekamp 1849 György Klapka 1851 Svenska
272 Kaos i Budapest - berättelsen om hur svensken Valdemar Langlet räddade tiotusentals människor undan nazisterna i Ungern Nina Langlet 1982 Svenska
273 Tacksäyelse-skrifft ofver den nampnkunnige och faste stadens, Store Waradins, eröfring uti Ungern 1692 Svenska
274 Tacksäyelse-skrifft ofwer den nampnkunnige och faste stadens, Store Waradins, eröfring uti Ungern - upläsen uti församblingarne öfwer hela Swerige och desz underliggiande länder och härskaper åhr 1692 uti Junij och Augusti månader u. å., 1692 Svenska
275 Nikolaus I och det ryska hofvet ifrån polska revolutionen till interventionen i Ungern Carl Volckhausen 1859 Svenska
276 Italiens gröna bok - diplomatiska dokument framlagda för italienska parlamentet av ministern för utrikes ärendena (Sonnino) : Österrike-Ungern 1915 Svenska
277 Studier öfver Tysklands apoteksförhållanden samt minnen från en färd i Österrike-Ungern och Tyskland - Reseberättelse Gottfr. Liljenström 1895 Svenska
278 Högerradikalerna vid makten i Europa - angrepp mot demokratin och på arbetares rättigheter i Ungern, Polen, Österrike, Italien och Danmark Joakim Medin 2019 Svenska
279 Anläggnings- och montageavtal - exempel på avtalsbestämmelser, hämtade ur kontrakt med företag i Bulgarien, Polen, Rumänien och Ungern Bo G. Sandström 1975 Svenska
280 Zontabell för användande vid taxering av paket till orter i Tyskland och Österrike-Ungern - Med avståndsberäkning från Kiel eller Sassnitz 1913 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.