Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eusebios+av+Caesarea 284 träffar

Titel Författare År Språk
281 Holy city, holy places? - Christian attitudes to Jerusalem and the Holy Land in the fourth century Peter W. L. Walker 1990 Engelska
282 Die Textbezeugung der Vita Constantini des Eusebius von Caesarea Friedhelm Winkelmann 1962 Tyska
283 Euseb von Caesarea und die Juden - Studien zur Rolle der Juden in der Theologie des Eusebius von Caesarea Jörg Ulrich 1999 Tyska
284 Habes ī hoc volumine lector optime diuina Lactātii Firmiani opera perq; accurate castigata: graeco ītegro adiūcto: quod in aliis cum mancū, tum corruptū inuenitur. Eiusdē neophytomon. Carmen de phoenice. Carmē de Resur. Dni. Habes etiā Jo. Chry. de Eucha. quādā expositionem et ī eādem materiā Lau. Vall. sermonē. Habes Phi. adhortationem ad Theodo. et aduersus gentes. Tertuliani apologeticon Lactantius 1502 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.