Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 373 träffar

Titel Författare År Språk
281 Minne af konung Oscar II - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten, jämte mer framstående personligheter vid konungens död 1907? Svenska
282 Falkenbergska släktminnen jämte tillägg till Släktboken Fredrik Falkenberg 1942 Svenska
283 Lewenhauptska arkivet på Sjöholm - bref och handlingar : d. 1 1919 Svenska
284 Monarchia Jagiellonów - 1399-1586 2003 Polska
285 Grift-tal öfver ... Lorentz Christopher Stobée... i Rhåda kyrka, den 5 october, år 1756 - Jämte: Stam-tafla öfver slägten Stobaeus, och den adelige ätten Stobée. Upstäld... af Daniel Tilas Axel Magnus Stiernsparre 1757 Svenska
286 Avskrift av sköldebrevet över adliga ätten n:o 96 Schauman, undertecknat av Sveriges konung Karl XI 1958 Svenska
287 P.M. angående återupplivandet av den såsom utdöd angivna friherrliga ätten von Platen, n:r 313 1927 Svenska
288 Adliga ätten Wallensteen n:o 1305 - (Anrep: Svenska adelns ättartaflor D.4.) Rättelser, tillägg och komnentarier - Undert.: J.A.W. Johan August Wallensteen 1903 Svenska
289 Släktbok - Per Olsson av ätten von Platen och släkten Zaphf : bosatt på Hagestad 48 samt alla hans efterkommande June Ekelin 2010 Svenska
290 Ätten Reeth n:o 598, en liten bit adelshistorie och bidrag till en genealogi å svenska riddarhuset Johan Oskar Immanuel Rancken 1884 Svenska
291 Carl Julius Lewenhaupt - Biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1916 Svenska
292 Nils Julius Lewenhaupt 1708-1776 - biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1938 Svenska
293 Historisk tabell öfwer swenska konungar ifrån Ynglinga-ätten intill närwarande tid. Sjette förbättrade upplagan. Mariefred, Collin & comp., 1826 1826 Svenska
294 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde - om några medlemmar av släkten von Vogelsang, Svebilius, von Roxendorff, Christiernin, von Sodenstierna, och von Walden Otto Helander 2011 Svenska
295 Historisk tabell öfwer de swenska konungar ifrån Ynglinga- ätten intill närwarande tid. Sjunde förbättrade uplagan. Norrköping, Collin & c. 1829 1829 Svenska
296 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde D. II, Varjehanda material om Otto Henrik von Vogelsang, Fredrik Ludvig von Vogelsang och två av deras fyrmänningar 2012 Svenska
297 Stamtafla öfver adeliga ätten Montgommerie, n:o 1960. B. =(Rubr.)=/(Gustaf Adolphsson Montgomery.) (Nyköping, tryckte hos P.E. Winge, 1823.) Gustaf Adolph Montgomery 1823 Svenska
298-299 Tal om Sheldonska ätten i Sverige, hållet i Carlscrona den 10 augusti 1755. Af Peter Sheldon. Upsala, tryckt hos L.M. Höjer, kongl. acad. boktr (flera utgåvor) Peter Sheldon 1755 Svenska
300 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Per Adolf Granberg 1818 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.