Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 381 träffar

Titel Författare År Språk
281 Grefliga ätta Bondes understödsfond - Stadgar för Grefliga ätten Bondes understödsfond för sina underhafvande i Västra Vingåkers socken 1907 Svenska
282 Aschebergska grafkoret i Kristine kyrka i Göteborg jämte biografiska anteckningar om Aschebergska ätten Carl Lagerberg nnnn Svenska
283 Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w 15. i 16. w - Ätten Ferber och dess roll i Gdańsks historia under 14- och 1500-t. Henryk Zins 1951 Polska
284 Några bidrag till belysning af frågan om ätten Montgomerys n:r 1960,B.härstamning David Erik Montgomery 1910 Svenska
285 För lagen, kungen och folket - pro lege, rege et grege : berättelsen om ätten Sparre från medeltiden till år 1600 Lars Wikström 1995 Svenska
286 Minne af konung Oscar II - framstående svenska män och kvinnor under Bernadotteska ätten, jämte mer framstående personligheter vid konungens död 1907? Svenska
287 Falkenbergska släktminnen jämte tillägg till Släktboken Fredrik Falkenberg 1942 Svenska
288 Lewenhauptska arkivet på Sjöholm - bref och handlingar : d. 1 1919 Svenska
289 Monarchia Jagiellonów - 1399-1586 2003 Polska
290 Grift-tal öfver ... Lorentz Christopher Stobée... i Rhåda kyrka, den 5 october, år 1756 - Jämte: Stam-tafla öfver slägten Stobaeus, och den adelige ätten Stobée. Upstäld... af Daniel Tilas Axel Magnus Stiernsparre 1757 Svenska
291 Avskrift av sköldebrevet över adliga ätten n:o 96 Schauman, undertecknat av Sveriges konung Karl XI 1958 Svenska
292 P.M. angående återupplivandet av den såsom utdöd angivna friherrliga ätten von Platen, n:r 313 1927 Svenska
293 Adliga ätten Wallensteen n:o 1305 - (Anrep: Svenska adelns ättartaflor D.4.) Rättelser, tillägg och komnentarier - Undert.: J.A.W. Johan August Wallensteen 1903 Svenska
294 Släktbok - Per Olsson av ätten von Platen och släkten Zaphf : bosatt på Hagestad 48 samt alla hans efterkommande June Ekelin 2010 Svenska
295 Ätten Reeth n:o 598, en liten bit adelshistorie och bidrag till en genealogi å svenska riddarhuset Johan Oskar Immanuel Rancken 1884 Svenska
296 Carl Julius Lewenhaupt - Biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1916 Svenska
297 Nils Julius Lewenhaupt 1708-1776 - biografiska anteckningar Adam Lewenhaupt 1938 Svenska
298 Historisk tabell öfwer swenska konungar ifrån Ynglinga-ätten intill närwarande tid. Sjette förbättrade upplagan. Mariefred, Collin & comp., 1826 1826 Svenska
299 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde - om några medlemmar av släkten von Vogelsang, Svebilius, von Roxendorff, Christiernin, von Sodenstierna, och von Walden Otto Helander 2011 Svenska
300 Historisk tabell öfwer de swenska konungar ifrån Ynglinga- ätten intill närwarande tid. Sjunde förbättrade uplagan. Norrköping, Collin & c. 1829 1829 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.