Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Alf Ahlberg 364 träffar

Titel Författare År Språk
281 Tankar kring Psaltaren C. S. (Clive Staples) Lewis 1979 Svenska
282-283 Vad de kristna tror - utdrag ur boken Kan man vara kristen? (flera utgåvor) C. S. (Clive Staples) Lewis 1989 Svenska
284 Frihetens samhälle - kollektivismens bankrutt-liberalismens renässans Walter Lippmann 1939 Svenska
285 Är människan en maskin? - kristen och vetenskaplig människosyn Donald M. MacKay 1977 Svenska
286 Historia 1 Åk 1., Tiden 1000-1789 Ragnar Matsson 1966 Svenska
287 Gruppens själsliv - utkast till en kollektiv psykologi med särskild hänsyn till nationernas själsliv William McDougall 1925 Svenska
288 Livets gåta - en överblick över olika teorier William McDougall 1941 Svenska
289 Frihet - det enda målet - samhällets rättfärdighet, statens orättfärdighet Frank McEachran 1967 Svenska
290-291 Om friheten (flera utgåvor) John Stuart Mill 2009 Svenska
292 Min tro - en bok om livsåskådningar 1941 Svenska
293 Frågor vid livets gräns Raymond A. Moody, jr 1978 Svenska
294-297 I dödens gränsland (flera utgåvor) Raymond A. Moody, Jr 1996 Svenska
298-300 Människokunskap och människobehandling - praktisk psykologi för envar (flera utgåvor) 1954 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.