Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl von Linné 2132 träffar

Titel Författare År Språk
281 Carl Linnæi anmärckning öfwer lapska limet Carl von Linné 1740. Svenska
282-283 Anmärkningar om brännwin (flera utgåvor) Carl von Linné 1964 Svenska
284-285 Anmärkningar om brännvin (flera utgåvor) Carl von Linné 1964 Svenska
286 Amärkningar om brännvin Carl von Linné 1964 Svenska
287 Om bränvin och bränvins supande Carl von Linné 1868 Svenska
288 Konglig archiaterns samt medic. och botan. professor. i Upsala ... Carl Linnäi Anmärkningar om bränwin. Skara, tryckt hos Herman Arnold Möller, kongl. gymnasii priv. boktryckare. Åhr 1750 Carl von Linné 1750 Svenska
289 Anmärkningar om bränwin. Författade af framlidne archiatern och riddaren Carl von Linné. Stockholm, tryckt i Kumblinska boktryckeriet, 1804 Carl von Linné 1804 Svenska
290 Om brännwin och brännwins supande. Af archiatern och riddaren Carl von Linné. Ny upplaga, med anmärkningar och ett bihang om brännwinets öden i Swerige. Upsala, tryckt hos Em. Bruzelius. 1827 Carl von Linné 1827 Svenska
291 Afhandling om bränvinets verkningar på menniskokroppen - Förf. års almanacka Carl von Linné 1831 Svenska
292-293 Anmärkningar om bränvin (flera utgåvor) Carl von Linné 1804 Svenska
294 Kongli: archiaterns ... Carl Linnäi anmärckningar; om brännwin Carl von Linné 1747 Svenska
295 Doct. Carl Linnæi anmärkningar om brännvin. Almanach för skott-åhret..1748 til Stockholms horizont. - Facsim. Carl von Linné 1922 Svenska
296 Verldens vidtberömdaste naturforskare,...Carl von Linnés yttrande om bränvin - Utdrag ur hans föreläsningar Carl von Linné 1836 Svenska
297-299 Tankar om brännvinet (flera utgåvor) Carl von Linné 1875 Svenska
300 Tankar om bränwinet och bränwins supande Carl von Linné 1877 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.