Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl von Linné 2135 träffar

Titel Författare År Språk
281 Amärkningar om brännvin Carl von Linné 1964 Svenska
282 Om bränvin och bränvins supande Carl von Linné 1868 Svenska
283 Konglig archiaterns samt medic. och botan. professor. i Upsala ... Carl Linnäi Anmärkningar om bränwin. Skara, tryckt hos Herman Arnold Möller, kongl. gymnasii priv. boktryckare. Åhr 1750 Carl von Linné 1750 Svenska
284 Anmärkningar om bränwin. Författade af framlidne archiatern och riddaren Carl von Linné. Stockholm, tryckt i Kumblinska boktryckeriet, 1804 Carl von Linné 1804 Svenska
285 Om brännwin och brännwins supande. Af archiatern och riddaren Carl von Linné. Ny upplaga, med anmärkningar och ett bihang om brännwinets öden i Swerige. Upsala, tryckt hos Em. Bruzelius. 1827 Carl von Linné 1827 Svenska
286 Afhandling om bränvinets verkningar på menniskokroppen - Förf. års almanacka Carl von Linné 1831 Svenska
287-288 Anmärkningar om bränvin (flera utgåvor) Carl von Linné 1804 Svenska
289 Anmärkningar om brännwin Carl von Linné 1748. Svenska
290 Kongli: archiaterns ... Carl Linnäi anmärckningar; om brännwin Carl von Linné 1747 Svenska
291 Doct. Carl Linnæi anmärkningar om brännvin. Almanach för skott-åhret..1748 til Stockholms horizont. - Facsim. Carl von Linné 1922 Svenska
292 Verldens vidtberömdaste naturforskare,...Carl von Linnés yttrande om bränvin - Utdrag ur hans föreläsningar Carl von Linné 1836 Svenska
293-295 Tankar om brännvinet (flera utgåvor) Carl von Linné 1875 Svenska
296 Anmärkningar om brännvin Carl von Linné 1964 Svenska
297 Tankar om bränwinet och bränwins supande Carl von Linné 1877 Svenska
298 Afhandling om brännwinets werkningar på menniskokroppen. Af den store archiatern von Linné. Författad år 1748, och införd i samma års almanacka Carl von Linné 1831 Svenska
299 Om brännwin och brännwins supande. Af archiatern och riddaren Carl von Linné. Ny och sammandragen upplaga. Säjes för 2 sz banco. Upsala, Sw. P. Lefflers boktryckeri 1836. Sysslomansgatan i Fjerdingen Carl von Linné 1836 Svenska
300 Om brännwin och brännwins supande. Af archiatern och riddaren Carl von Linné. Ny och sammandragen upplaga Carl von Linné 1868 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.