Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 995 träffar

Titel Författare År Språk
281 Värme - kompendium i BtI, AKI Lars Erik Nevander 1972 Svenska
282 Aspektstyrning i samhället - en föreställningsram för konsumentpolitisk styrning samt en analys av förutsättningar för samhällsstyrning = Advocacy control in society : a frame of reference for consumer policy control and an analysis of some conditions for societal control Claes Svensson 1976 Svenska
283 Rockens roll på Linné - en studie av musicerandet vid en högstadieskola Claes Ericsson 1994 Svenska
284 Ny marknadsstrtegi för mejeribranschen i OSS Claes Jacobsen 1993 Svenska
285 Fortsättning af beskrivningen om en imellan Visings-ö och staden Brahe-Grenna inrättad paqvet-båt, med vällofl. Philos. facultetens gunstiga samtycke, under oeconomiæ professorens, d. Clas Blechert Trozelii, ... inseende och öfvervaro, vid kongl. läro-sätet i Lund, den 15 decemb. f. m. 1784. framgifven och försvarad af Frantz Liljenroth D. 2 Clas Blechert Trozelius 1784 Svenska
286 Palaeocurrents in the Silurian Slite Marl of Fårö, Sweden Claes F. Bergman 1984 Engelska
287 Revision of some Silurian paulinitid scolecodonts from western New York Claes F. Bergman 1991 Engelska
288 Evaluation and development of a code for determination of steam turbine start ups Claes Gabrielson 1996 Engelska
289 Styrning och påverkan av boendeservice - en metodologisk studie av styrningens effekter på utformningen av tvättservice Claes Svensson 1976 Svenska
290 Kalmanfilter för målfaktorberäkning med bärings- och frekvensinformation Claes Hovmalm 1993 Svenska
291 Slepian models applied to a non-linear dynamic problem Claes Jogréus 1986 Engelska
292 Ett fördelagtigt trösk-värk, med philosophiska facultetens bifall, vid kongl. Carol. academien, under ... Clas Bl. Trozelii, inseende, til allmänt ompröfvande, utgifvit och försvaradt, för lager-kransen, uti Carolinska läro-salen d. 18. jun. år 1777, af Jacob And. Runnou. Carlscrona-bo Clas Blechert Trozelius 1777 Svenska
293 Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse - moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande Claes Ericsson 2002 Svenska
294-295 New methods for enzyme hydrolysis, analysis, and characterization of modified cellulose (flera utgåvor) Claes Melander 2006 Engelska
296 The full voic'd quire below - vertical context systems in Paradise lost Claes Schaar 1982 Engelska
297 High frequency contrarian strategies Claes Wachtmeister 2010 Engelska
298 Tankar om stängsel, med vederbörandes gunstiga bifal vid kongl. Carol. lärosätet i Lund, under inseende af ... Clas Bl. Trozelius ... til offenteligit ompröfvande, framgifne uti den större lärosalen den tomrum år MDCCLXI af Jonas Hultqvist Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
299 Adversaria ad Plutarchi Vitas Claes Lindskog 1907 Latin
300 Tankar, om en hushållares egenskaper och gjöromål, med den vidtberömda philos. facult. bifall vid kongl. hög-scholan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende, såsom en läro-öfning, til allmänt ompröfvnade, framgifvne af Lars Petr. Rundahl, V.D.M. Nericius. Uti den större carolinska lärosalen den XXII decemb. MDCCLIX D. 1 Clas Blechert Trozelius 1759 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.