Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 641 träffar

Titel Författare År Språk
281 Monographia cortinariorum Sueciae, cujus partem septimam et ultimam... praeside Mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Claes Joh. Kjellman, Westmanno-Dalecarlus. In auditorio Gustaviano die VII Jun. MDCCCLI Elias Fries 1851 Latin
282 Monographia cortinariorum Sueciae, cujus partem sextam ... praeside Mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Oscar Rosman, Gotlandus. In auditorio Gustaviano die VII Jun. MDCCCLI Elias Fries 1851 Latin
283 Monographia cortinariorum Sueciae, cujus partem tertiam ... praeside Mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Samuel Benjamin Pontén, Smolandus, V. D. M. in auditorio Gustaviano die XXXI Maji MDCCCLI Elias Fries 1851 Latin
284-285 Monographia Hymenomycetum Sueciae (flera utgåvor) Elias Fries 1963 Latin
286 Monographia Hymenomycetum Sueciae Elias Fries 1851-1863 Svenska
287 Monographia Hymenomycetum Sueciae Vol. 1, Sistens Agaricos, Coprinos, Bolbitios Elias Fries 1857 Latin
288 Monographia lepiotarum Sueciae, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Magnus Nennes, Smolandus in audit. Gustav. d. tomrum Apr. MDCCCLIV. H. P. M. S Elias Fries 1854 Latin
289 Monographia mycenarum Sueciae quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Carolus Jahannes Johanson Suderm. Neric. stip. Zedr. In audit. Gustav. d. XXVII Maj MDCCCLIV. H. P. M. S P. I Elias Fries 1854 Latin
290 Monographia omphaliarum Sueciae quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Axel Wahlbäck. In audit. Gustav. d. XXVII Maj MDCCCLIV. H. P. M. S Elias Fries 1854 Latin
291 Monographia tricholomatum Sueciae, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Petrus Olavus Eneroth Holmiensis. In audit. Gustav. d. XIX Apr. MDCCCLIV. H. A. M. S P. I Elias Fries 1847 Latin
292 Monographia tricholomatum Sueciae, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Ericus Johannes Tägtström Vestm. Dalec. In audit. Gustav. d. VI Maj MDCCCLIV. H. P. M. S P. II Elias Fries 1854 Latin
293 Monographia tricholomatum Sueciae, quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit Carolus Gabr. Roos Vestrogothus. Dalec. In audit. Gustav. d. VI Maj MDCCCLIV. H. A. M. S P. III Elias Fries 1847 Latin
294 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis fasc. XIII, quas ... publico examini subjiciunt Elias Fries ... et Per Rudelius, ostrogothus. In acad, Carolina die XXIX mart. MDCCCXXVIII P. I Elias Fries 1828 Latin
295 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis fasc. XIII, quas ... publico examini subjiciunt Elias Fries ... et Olof Johan Torslow, scanus. In acad, Carolina die III maji MDCCCXXVIII P. II Elias Fries 1828 Latin
296 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis fasc. XIII, quas ... publico examini subjiciunt Elias Fries ... et T. Svensson, scanus. In acad, Carolina die XXVIII maji MDCCCXXVIII P. III Elias Fries 1828 Latin
297 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. Carolus Gustavus Petersson, scanus. Die XIV dec. MDCCCXXVI P. II Elias Fries 1826 Latin
298 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. Carolus Petrus Ekegreen, smolandus. Die XIV dec. MDCCCXXVI P. I Elias Fries 1826 Latin
299 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. C.G. Gellerstedt, norrlandus. Die XIX dec. MDCCCXXVI P. IV Elias Fries 1826 Latin
300 Novae schedulae criticae de lichenibus Suecanis, quas ... praeside Elia Magno Fries ... p.p. Petrus M. Rydberg, smolandus. Die XIX dec. MDCCCXXVI P. III Elias Fries 1826 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.