Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2554 träffar

Titel Författare År Språk
281 Om ljus-fenomener hos växter Theodor Magnus Fries 1858 Svenska
282 Om några nyligen upptäckta Linnéanska manuscripter Theodor Magnus Fries 1857 Svenska
283 Om växtbolag - Föredrag vid filos.doktorspromotionen i Upsala den 31 maj 1892 Theodor Magnus Fries 1892 Svenska
284 On the Lichens collected during the English polar expedition of 1875-1876 Theodor Magnus Fries 1879 Engelska
285 Polyblastiæ Scandinavicæ Theodor Magnus Fries 1877 Tyska
286 Skandinaviens tryfflar och tryffelliknande svampar Theodor Magnus Fries 1909 Svenska
287 Svenska växtnamn Theodor Magnus Fries 1904 Svenska
288-289 Tal över C. von Linné d.ä. (flera utgåvor) Theodor Magnus Fries 1878. Svenska
290 Vårliljor på kalljord Theodor Magnus Fries 1883 Svenska
291 Växtriket - framställning af växternas lif och förnämsta former Theodor Magnus Fries 1884 Svenska
292 Äro några i tekniskt och medicinskt afseende vigtiga växter inom vårt land förtjenta af odling i större skala än för närvarande är förhållandet? - Föredrag vid Kongl.Landtbruks-Akad:s sammankomst den 16 sept. 1889 Theodor Magnus Fries 1889 Svenska
293-294 I skogen (flera utgåvor) Carl Fries 1938 Svenska
295 Ellen Fries - en minnesteckning Mathilda Roos 1900 Svenska
296 Svenska - Sigurd Fries den 22 april 1974 1974 Svenska
297 Till vetenskapernas vårdare, gynnare och vänner vördsamt af kongl. akademiens n. v. rector Elias Fries Elias Fries 1854 Svenska
298 Äventyr med örn och björn och andra djur Carl Fries 1961 Svenska
299 Det började på betsmanets tid - dokumentär från en distriktssköterskas arbetsområde under fyra decennier Stina Fries 1992 Svenska
300 Ellen Fries - minnesord vid hennes död Maria Cederschiöld 1900 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.