Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
281 Dissertatio historica, de immutato per culturam locorum climate. Cujus partem quartam ... præside ... Jac. Fr. Neikter ... publico examini subjicit Johannes Nicolaus Knidstedt, Nericius. In audit. Gust. maj. d. I Junii MDCCXCIX. H. A. M. S p. 4 Jacob Fredrik Neikter 1799 Latin
282 Dissertatio historica, de immutato per culturam locorum climate. Cujus partem quintam ... præside ... Jac. Fr. Neikter ... publico examini subjicit Magnus Swederus, Westmannus. In audit. Gust. maj. d. XIX Junii MDCCXCIX. H. A. M. S, . 5 Jacob Fredrik Neikter 1799 Latin
283 Dissertatio historica, de immutato per culturam locorum climate. Cujus partem secundam ... præside ... Jacob. Fred. Neikter ... publico examini subjicit Gustavus Wallstedt, Wermelandus. In audit. Gust. maj. d. XIX Dec. MDCCXCV. Horis a. m. solitis p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin
284 Dissertatio historica, de immutato per culturam locorum climate. Cujus partem tertiam ... præside ... Jacob. Fred. Neikter ... publico examini subjicit Johannes Petrus Crælius ... Smolandus. In audit. Gust. maj. d. XXIV Nov. MDCCXCVIII. Horis a. m. solitis p. 3 Jacob Fredrik Neikter 1798 Latin
285 Dissertatio historica de more emendi uxores plurimis gentibus et antiquis quoque Gothis usitato. Cujus sectionem priorem venia ampliss. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... publice ventilandam exhibet Paulus Ollongren, Ostrogothus. Stipend. Sleincour. In aud. Gust. maj. d. XX Decembr. MDCCLXXXVIII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
286 Dissertatio historica, de variis jurisjurandi solemnitatibus et formulis, cujus sectionem priorem, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu publico submittit examini Bergerus Frondin, Uplandus. In Audit. Gust. Maj. d. XI Maji MDCCXCI. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
287 Dissertatio historico-philosophica sistens ordinem, quo, ex independentia naturali, in disciplinam civilem homines successerint. Cujus partem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet Petrus Kernell, stip. Baner. Ostrogothus. In Audit. Gust. maj. d. V. Apr. MDCCLXXXVIII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
288 Dissertatio qua disquiritur an omnia peccata errores sint, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico examini offert Johannes Noréus, stip. Stiegl. Uplandus. In Audit. Gust. Maj. d. XXX Nov. MDCCXCI. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
289 Dissertationem de philosophiæ in historia usu, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice pro gradu proponit Carolus Johannes Lindegren, Stipend. Reg. Wetsmannus. In Audit. Eccles. d. 9 Jun. 1791. H. C Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
290 Dissertationis de historia ciborum, quatenus historiam hominis moralem et politicam ingrediuntur. Continuatio prima quam venia ampl. facult. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... p. p. Samuel Juringius, Ostrogothus. In aud. Gust. maj. die 25 Jun. 1794. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1794 Svenska
291 Examen opinionis Beccarianæ de poenis capitalibus, quod, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Adolphus Henricus Arnberg, stip. Grönv. Dalek. In Audit. eccles. d. VIII. Jun. MDCCXCI Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
292 Fasti Skyttiani, consensu fac. phil. Upsal. præside Jac. Fr. Neikter, ... descripti a Petro Lindblad, Ostrogotho. In audit. Gust. maj. d. II Junii MDCCLXXXVII. Pars II Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
293 De imperio Dyarchico Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
294 In sententiam ill. Home de diversitate specierum humani generis animadversiones, quarum partem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Georgis Bergman, Stip. Piper. Medelpadus. In Audit. Gust. Maj. d. 7 Junii 1797. Horis ante meridiem consvetis Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
295 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a Petro Lindahl, stip. reg. Ostrogotho. Pars VI. In aud. Gust. maj. d. XXVIII Nov. MDCCLXXXVIII. h. & l. s D. 6 Jacob Fredrik Neikter 1788 Svenska
296 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a Nicolao Selldén, Vermelando. Pars IV. In aud. Gust. maj. d. XIII Junii MDCCLXXXVII D. 4 Jacob Fredrik Neikter 1787 Svenska
297 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a stipendiario regio Samuel Sahlstedt, Sudermanno. Pars V In aud. Gust. maj. d. XXVIII Nov. MDCCLXXXVII. h. & l. s D. 5 Jacob Fredrik Neikter 1787 Svenska
298 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a Nicolao Adolfo Humble, Ostrogotho. Pars III. In aud. Gust. maj. D. XXVIII Martii MDCCLXXXVII P. 3 Jacob Fredrik Neikter 1787 Svenska
299 Lineamenta juris publici Romano-Germanici, quorum continuationem primam ... sub moderamine ... Jac. Fr. Neikter ... pro gradu philosophico examini modeste offert, Petrus Henricus Liljensparre, Ostrogothus. In audit. Gustav. d. XXIV Maji MDCCLXXXVIII d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
300 Magnis hospitibus, litterarum patronis, patribus civibusque, academicis et urbicis, s. p. d. rector Academiæ Upsaliensis, Jacob. Fredr. Neikter Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.