Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4599 träffar

Titel Författare År Språk
281 FRINOMB PM 4, Friluftssysselsättningar och bebyggelse 1975 Svenska
282 Den grundläggande högskoleutbildningens effektivitetsproblem - arbets-PM 1981 Svenska
283 PM-raketen Birgit Hahne-Eriksson 1978 Svenska
284 Strålskydd vid drift av kärnenergianläggningar - undervisnings-PM Gunnar Hettinger 1975 Svenska
285-286 ISBD(PM) - International standard bibliographic description for printed music (flera utgåvor) International Federation of Library Associations and Institutions 1991 Engelska
287 Avhandlings PM - utkast till kap 1 och del av kap 3 Per-Arne Karlsson 1985 Svenska
288 Nya tekniker för bättre dataskydd i vårdsystem - projekt-PM Gunnar O. Klein 1993 Svenska
289 Test av PM-givare Björn Landström 2010 Svenska
290 Utvecklande verksamhetsforskning i hemtjänsten - Projekt-PM Lars-Åke Lindberg 1990 Svenska
291 Utvecklande verksamhetsforskning i hemtjänsten Del 1, Äldreomsorgen i Holmsund/Obbola - Projekt-PM Lars-Åke Lindberg 1990 Svenska
292 Utvecklande verksamhetsforskning i hemtjänsten Del 2, Hemtjänsten som verksamhet - ett vårdbiträdesperspektiv - Projekt-PM Lars-Åke Lindberg 1990 Svenska
293 Utvecklande verksamhetsforskning i hemtjänsten Del 3, Några fallbeskrivningar - Projekt-PM Lars-Åke Lindberg 1990 Svenska
294 Sexualliv och samlevnad - lärar-PM Birgitta Linnér 1971 Svenska
295 PM-colonies Carlos Martin-Vide 1997 Engelska
296 Modernisme i nordisk lyrikk 5, Poesi postmillennium : lyrikk i første tiåret av 2000-talet 2012 Norska
297 Organization, mediation, and environment - utrednings-PM Richard Normann 1969 Engelska
298 Den offentliga sektorns tjänsteproduktion som forskningsobjekt - en PM Ingvar Ohlsson 1981 Svenska
299 Personbilens framtid - diskussions-PM 1974 Svenska
300 PM GRÄVNINGSTILLSTÅND 2016-02-18 Okänt

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.