Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
281 Kärnkraftsidans information före och under kärnkraftsdebatten Per Borgström 1978 Svenska
282 Projektstudie över kraft-värme produktion vid spånförbränning för Tarkett AB, Hanaskog Pål Carlquist 1978 Svenska
283 Mätstationer för naturgas - komponenter för mätning av naturgas, formler för beräkning av naturgasflödet, systemteknisk utformning av de största mätstationerna i Projekt Gastransitering Thomas Carlqvist 1982 Svenska
284 Dimensionering av eldstäder för kolpulvereldade ångpannor Tomas Eliasson 1982 Svenska
285 Manual för varaktighetsmätare typ VVM-1 Bo Eriksson 1980 Svenska
286 Minskat oljeberoende för Island genom metanolframställning baserad på inhemska energiresurser Finnbogi Jónsson 1978 Svenska
287 Energieffektivitetsanalys av smältenhet - en studie av smältenheten i ROCKWOOL:s stenullsprocess Roger Fredriksson 1979 Svenska
288 Konstruktion av elektriskt mätsystem Jan Frennberg 1982 Svenska
289 Teoretiskt dimensioneringsunderlag för en strilvärmeväxlare - tillämpningsexempel Dan Gustafsson 1981 Svenska
290 Kolbaserad energiproduktion i Sverige - en analys av distributionsalternativ Stig Gustavsson 1978 Svenska
291 Glesbygd - energimedveten bygd? - en studie iav energieffektiviseringsaktiviteter i SSK-regionens glesbygd Ulf Haagerup 1982 Svenska
292 Industriell gasanvändning 1983 Svenska
293 Artificiell slutavvattning av frästorv Ulf Ingemansson 1980 Svenska
294 Uppföljning av leveransprov vid Oskarshamnsverket aggregat II Jan Ingvarsson 1979 Svenska
295 Problem vid avancerade ångdata och koleldning Bo Ivarsson 1983 Svenska
296 Transportabla hetvattencentraler i svenska värmeverk - innehav och utnyttjande under verksamhetsåret 1980/81 Thomas Jarlvik 1982 Svenska
297 Storskalig tillverkning av solfångare Bengt Johansson 1982 Svenska
298 Bevattningsanläggning bestående av soldriven pump och droppbevattningssystem för länder med hög solinstrålning - litteraturstudie av existerande och möjliga anläggningar Inge Johansson 1979 Svenska
299 Spillvärmeåtervinning vid Klosterverken - ett energiförsörjningsalternativ för Långshyttan? Karl-Åke Johansson 1978 Svenska
300 Propan i Sydgasprojektet - säkerhet och transportekonomi Leif Johansson 1982 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.