Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 365 träffar

Titel Författare År Språk
281 Flickornas yrkesval... Vad vill du bli - 6:e uppl. av Kerstin Hesselgren och Kajsa Barck-Lagergren Emilia Broomé 1935 Svenska
282 Släkten Silfverstolpe och dess ursprung Fredrik Falkenberg 1945 Svenska
283 Kvinnodebatten och tobaksarbeterskornas situation under tidigt 1900-tal Inga Movitz Petroselli 1992 Svenska
284 Plantarum generatio leviter adumbrata & indulgentia ampliss. facultat. medicæ præside Laurent. Roberg ... respondente Benedicio Lossberg ... publico examini ad diem junii 3. MDCCXXXVIII. in aud. gust. maj modeste exposita Lars Roberg 1738 Latin
285 Prima Iliadis homericæ rhapsodia svetice reddita. Quam ... publice ventilandam deferunt mag. Johannes Tranér, ... et Samuel Hessel Ostrogothus. in aud. Gust. d. XXXI Martii MDCCCX. h. p. m. s P. 6 Johan Vindician Tranér 1810 Latin
286 Funkisbyggnad och modell för ett modernt museum Urban Windahl 2012 Svenska
287 Arbetarskydd för kvinnor - kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948 Annika Åkerblom 1998 Svenska
288 Brugsanvisning (fra svensk) for Bolinder's gas-stegeovne samt mad opskrifter utarb.i Stockholms gasverks pröverkjökken - Af Elisabeth Sundstrand f.Östman samt forord af Kerstin Hesselgren Elisabeth Östman 1916 Svenska
289 Eldsjälar i fredens tjänst Punktskrift - Fredrika Bremer, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Matilda Widegren, Anna Lindhagen, Kerstin Hesselgren, Elin Wägner Signe Höjer 1987 Svenska
290 Patronis litterarum, loci cujuscunque et ordinis, hospitibus, patribus item civibusque ambarum societatum, academicæ et urbicæ, rector Academiæ Upsalensis Daniel Solander ... s. et o Daniel D. Solander 1772 Latin
291 En, efter döden tilstundande säll eller osäll ewighet; betraktad uti en christelig predikan, på första dagen, wid prästmötet i Götheborg, den 18, 19 och 20 october, 1774. Af Jonas Ahlelöf ... Uplagd af bokhandl. Magnus Svederus i Upsala - Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström, kongl. priv. boktr. 1776 Jonas Ahlelöf 1776 Svenska
292 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållet upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1773 Jonas Callerholm 1773 Svenska
293 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållit upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman, år 1780 Jonas Callerholm 1780 Svenska
294 Lärares och åhörares i församlingen inbördes skyldigheter, betraktade af Act. XX. 31. I en christelig lik-predikan, tå prosten öfwer Erlinghundra contract, och kyrko-herden i Wadsunda och Haga församlingar ... Olof Tibelius, efter en i lifstiden, 74 år, 2 månader och 19 dagar, berömlig wandel, saligen afled then 21 augusti, och then 24 therpå följande septembr. 1776, med anständig heder och i en förnäm församlings närwaro beledsagades till sitt hwilorum i Wadsunda : kyrka. Af Lars Johan Palmberg Lars Johan Palmberg 1778 Svenska
295 Porphyriu Philosophu Peri ....Porphyrii Philosophi, De non necandis ad epvlandvm animantibvs libri. IIII. Eiusdem. selectae breuesque sententiae, ducentes ad intelligentiam rerum, quae mente noscuntur. Michaelis Ephesii. Scholia in IIII. libros Aristotelis de partibus animantium. E. Medicea Bibliotheca Porfyrios 1548 Latin
296 Observations faites pendant un voyage en Italie par le baron de Riesch, chambellan de sa majesté le roi de Pologne. Tom. I-II Isaak Wolfgang von Riesch 1781 Franska
297 Flickornas yrkesval - ... Vad vill du bli? Flickornas yrkesval ... utarb. 5:e delvis omarb. uppl. av Kerstin Hesselgren och Märta André Emilia Broomé 1932 Svenska
298 En annan historia - om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör känna till 2017 Svenska
299 Att forma en ny tid - kvinnor som samhällspedagoger runt 1900 : en kollektivbiografi Boel Englund 2020 Svenska
300 Våra läromödrar och lärofäder - jämställdhetsförkämpar i svensk historia från 1700-tal till 1900-tal cop. 2000 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.