Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 348 träffar

Titel Författare År Språk
281 Brugsanvisning (fra svensk) for Bolinder's gas-stegeovne samt mad opskrifter utarb.i Stockholms gasverks pröverkjökken - Af Elisabeth Sundstrand f.Östman samt forord af Kerstin Hesselgren Elisabeth Östman 1916 Svenska
282 Patronis litterarum, loci cujuscunque et ordinis, hospitibus, patribus item civibusque ambarum societatum, academicæ et urbicæ, rector Academiæ Upsalensis Daniel Solander ... s. et o Daniel D. Solander 1772 Latin
283 En, efter döden tilstundande säll eller osäll ewighet; betraktad uti en christelig predikan, på första dagen, wid prästmötet i Götheborg, den 18, 19 och 20 october, 1774. Af Jonas Ahlelöf ... Uplagd af bokhandl. Magnus Svederus i Upsala - Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström, kongl. priv. boktr. 1776 Jonas Ahlelöf 1776 Svenska
284 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållet upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktryckare, år 1773 Jonas Callerholm 1773 Svenska
285 Jesu öma wård om själar, föreställd uti en christelig betragtelse öfwer evangelium på 2:dra söndag. efter påska i Danderid kyrka, år 1773. Af Jonas Callerholm. Jämte af honom hållit upwäckelse-tal til 13. församlingens barn, som då första - gången nyttjade herrans heliga nattward. Andra gången uplagd. Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman, år 1780 Jonas Callerholm 1780 Svenska
286 Lärares och åhörares i församlingen inbördes skyldigheter, betraktade af Act. XX. 31. I en christelig lik-predikan, tå prosten öfwer Erlinghundra contract, och kyrko-herden i Wadsunda och Haga församlingar ... Olof Tibelius, efter en i lifstiden, 74 år, 2 månader och 19 dagar, berömlig wandel, saligen afled then 21 augusti, och then 24 therpå följande septembr. 1776, med anständig heder och i en förnäm församlings närwaro beledsagades till sitt hwilorum i Wadsunda : kyrka. Af Lars Johan Palmberg Lars Johan Palmberg 1778 Svenska
287 Porphyriu Philosophu Peri ....Porphyrii Philosophi, De non necandis ad epvlandvm animantibvs libri. IIII. Eiusdem. selectae breuesque sententiae, ducentes ad intelligentiam rerum, quae mente noscuntur. Michaelis Ephesii. Scholia in IIII. libros Aristotelis de partibus animantium. E. Medicea Bibliotheca Porfyrios 1548 Latin
288 Observations faites pendant un voyage en Italie par le baron de Riesch, chambellan de sa majesté le roi de Pologne. Tom. I-II Isaak Wolfgang von Riesch 1781 Franska
289 Flickornas yrkesval - ... Vad vill du bli? Flickornas yrkesval ... utarb. 5:e delvis omarb. uppl. av Kerstin Hesselgren och Märta André Emilia Broomé 1932 Svenska
290 En annan historia - om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör känna till 2017 Svenska
291 Våra läromödrar och lärofäder - jämställdhetsförkämpar i svensk historia från 1700-tal till 1900-tal cop. 2000 Svenska
292 En christelig predikan, om de dödas upståndelse, på sextonde sönd. efter trinitatis, uti Gefle stads kyrka, år 1777. Hållen af Hans Lindlöf. ... Gefle, tryckt hos, Ernst Pet. Sundqvist 1777 Hans Lindlöf 1777 Svenska
293 Dissertatio gradualis de natura epithetorum ex Homero. Cujus partem priorem, suffrag. ampl. fac. phil. præside mag. Christoph. Dahl ... p. p. Matthias Hesselgren ... Uplandus. In audit. eccles. d. 4 Jun. 1794 Christopher Dahl 1794 Latin
294 Då philosophiæ candidaterne af Östgötha nation, herr Joan Hesselgren, Jah. Pet. Westelius, Joh. Ulr. Schenberg, Johan Cnattingius, Claud. Gid. Calén och Johan Ramstedt till magistrar promoverades, den 17 junii, 1785 1785 Svenska
295 M. Davidis Hollazii ... Examinis theologici acroamatici vnivers. theologiam thet. polem. complectentis. commod. cand. theol. destin. et ad normam script. s. concinn. lvcidoqve ordine digesti editio novissima infinitis mendis repvrgata - nec non avcta. I. Qvaestionib. b.a. scrvtin. veritat. singvlar. ad ivsta hvivs operis loca redactis. II. Indice dvplici locvpletissimo. Cvm praefatione Alberti Ioachimi de Krakevitz ... In qva qvid de responsis academicis sentiendvm : sit, modeste ac cordate exponitvr. Holmiae & Lipsiae, apvd Godofredvm Kiesewettervm. MDCCXLI David Hollatius 1741 Latin
296 Dissertatio de lingva Aramaea. Cvivs partem posteriorem, consent. ampliss. facvlt. philosoph. in reg. acad. Vpsal. præside ... Carolo Aurivillio ... in acroater. Carolin. maiori, hor. ante merid. solitis. D. XXVII Martii a. MDCCLXXIII, pro gradv exhibet stipendiarivs Zedritzianvs Matthias Lavr. Kihlmarck, Vplandvs Carl Aurivillius 1773 Latin
297 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem primam, ven. max. ven. fac. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Matth. Hesselgren ... In audit. Gust. maj. d. 7 Jun. 1799. H. S Erik Jonas Almquist 1799 Latin
298 Dictionnaire des voyages, contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avéré, dans les pays où les voyageurs ont pénétré: touchant leur situation, leur étendue, leurs limites, leur climat, leur terroir, leurs productions, leurs principales villes, &c. avec les moeurs et les usages des habitans ... par Vincent, curé de Quincey, près de Nogent-Sur-Seine Tome premier-quartième 1773-1774 Franska
299 Dissertatio historica de variatione limitum imperii Svio-Gothici. Quam suffrag. ampl. fac. phil. sub moderamine mag. Erici M. Fant ... exhibet Matthias Hesselgren, Uplandus. In audit. Gust. maj. d. 18 Nov. 1789. H. a. m. s Eric Michael Fant 1789 Latin
300 En godh endelycht: eller en liten andeligh calender, hwilken een Nathanael wil bära hoos sigh, och offta see vthi: hwar medh iagh meenar betrachtelser om döden Olof Swensson Lemwijk 1672 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.