Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
281 Inledning till ryska civil-rätten. På hans kejserliga majestäts nådiga befallning utgifven af lag-commissionen, och för provinserne vid Östersjön på tyska bearbetad. Öfversättning. Abo ! . Tryckt hos J.C. Frenckell & son. =1. 1820= 1820 Svenska
282 Inledning till ryska civil-rätten. På hans kejserliga majestäts nådiga befallning utgifven af lag-commissionen, och för provinserne vid Östersjön på tyska bearbetad. Öfversättning. Abo ! . Tryckt hos J.C. Frenckell & son. =1. 1820= Del 1, Första delen. 1820. 04 , 172 s 1820 Okänt
283 Sionin wirret. Ruotsista suomexi käätyt. Med kongl. maj:ts särskilta nådiga tilstånd. Stockholmisa, präntätty ja ylöspandu Johan A. Carlbohmin tykönä, wuonna 1790. (Exemplari maxa 16 skillingiä ja myydän kirjan-präntäjän Joh. A. Carlbohmin - tykönä Stokkholmisa, Regeringi-kadun wieresä spetsin mäesa huoneesa n:o 20. Josa ne myös saadan sidottuna erinäisen hinnan edestä.) 1790 Finska
284 Privata svenska flickskolan - 1889-1939 1939 Svenska
285 Vapautemme vartiossa - Kuvateos Suojeluskuntajärjestöstä vv. 1917-1944 1967 Finska
286-287 Bref, tal och andra skrifter (flera utgåvor) Michael Choraeus 1903 Svenska
288 Vi stod redo - Bildverk om skyddskårsorganisationen åren 1917-1944 1967 Svenska
289 Juridiskt album 1861-1862 Svenska
290 Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida Henrik Gabriel Porthan 1898-1912 Svenska
291 Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius Henrik Gabriel Porthan 1886 Svenska
292 Svensk vitterhet - för skola och hem 1906- Svenska
293 Valda dikter - med en lefnadsteckning Michael Choraeus 1901 Svenska
294 Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida D.1 Henrik Gabriel Porthan 1898 Svenska
295-296 Central Asia - Sida regional report 2004 (flera utgåvor) Petra Andersson Erhardy 2005 Engelska
297 Measured air leakage of buildings - a symposium sponsored by ASTM Committee E-6 on Performance of Building Constructions, Philadelphia, PA, 2-3 April 1984 cop. 1986 Engelska
298 Sana Georg Ebers nnnn Finska
299 Kaupungin lakj Ruodzin waldacunnasa 1852 Finska
300 Sveriges rikes landslag, stadfästad af Konung Christopher år 1442 1852 Finska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.