Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
281 Reglemente för drätselkammaren i Carlskrona - af Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Blekinge län faststäldt den 12 juli 1865 1865 Svenska
282-283 Reglemente för drätselkammaren i Mariestad - faststäldt genom konungens befallningshafwandes öfwer Skaraborgs län beslut af den 28 februari 1863 (flera utgåvor) 1873 Svenska
284 Reglemente för drätselkammaren i Askersund - af Kongl. Maj:t i nåder faststäldt å Stockholms slott den 27 juni 1856 1856 Svenska
285 Reglemente för drätselkammaren i Lindesberg - af Kongl. Maj:t i nåder fastställdt å Stockholms slott den 22 oktober 1858 1859 Svenska
286 Reglemente för militärtransporter på järnväg m m - (Militärt järnvägsreglemente) : (MtJR) 1946 Svenska
287 Reglemente för Södertelge stads drätselkammare - inrättad i enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse i stad 1863 Svenska
288-289 Artilleriexercis-reglemente för kustartilleriet (flera utgåvor) 1906 Svenska
290 Reglemente för Aspedoda sockenbibliotek - Jämte: Förteckning öfver de i Aspeboda sockenbibliotek befintliga böcker. Aspeboda folkbibliotek 1876 Svenska
291 Reglemente för Fält-artilleriet Carl Friedrich von Cardell 1815 Svenska
292 Handbok BMX - reglemente Svenska BMX förbundet Stefan Ekvall cop. 1984 Svenska
293 Reglemente för Enblomska hjelpfonden Enblomska hjälpfonden 1885 Svenska
294-296 Exercis-reglemente för cavalleriet (flera utgåvor) 1847 Svenska
297 Exercis-reglemente för fältartilleriet 1877 Svenska
298 Exercis-reglemente för infanteriet D. 1, Inledning och rekryt-skolan 1871 Svenska
299-300 Exercis-reglemente för infanteriet D. 2, Kompaniet (flera utgåvor) 1876 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.