Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: student i lund 1970 1566 träffar

Titel Författare År Språk
281 2014 IEEE 3rd International Conference on Serious Games and Applications for Health : SeGAH 2014 uuuu-uuuu Okänt
282 2014 IEEE 64th Electronic Components and Technology Conference (ECTC 2014) uuuu-uuuu Okänt
283 2014 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS 2014) uuuu-uuuu Okänt
284 2014 IEEE Eighth International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS 2014) uuuu-uuuu Okänt
285 2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA 2014) uuuu-uuuu Okänt
286 2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops (PERCOM WORKSHOPS 2014) uuuu-uuuu Okänt
287 2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom 2014) uuuu-uuuu Okänt
288 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2014) uuuu-uuuu Okänt
289 2014 IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS 2014) uuuu-uuuu Okänt
290 2014 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT 2014) uuuu-uuuu Okänt
291 2014 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS 2014) uuuu-uuuu Okänt
292 2014 IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, (SSIAI 2014) : San Diego, California, USA, 6-8 April 2014 uuuu-uuuu Okänt
293 2014 IEEE Spoken Language Technology Workshop : (SLT 2014) uuuu-uuuu Okänt
294 2014 IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA 2014) uuuu-uuuu Okänt
295 2014 International 3D Systems Integration Conference (3DIC 2014)/aw uuuu-uuuu Okänt
296 2014 International SoC Design Conference (ISOCC 2014) uuuu-uuuu Okänt
297 2014 Tenth International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems (SITIS 2014) uuuu-uuuu Okänt
298 2014 Third International Workshop on Building Analysis Datasets and Gathering Experience Returns for Security (BADGERS) uuuu-uuuu Okänt
299 2015 10th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA) uuuu-uuuu Okänt
300 2015 10th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC) uuuu-uuuu Okänt

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.