Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: 1984 15910 träffar

Titel Författare År Språk
301 Insyn 1984 - alster av Växjö skrivarklubb 1984 Svenska
302 International accounting and reporting issues 1984 - ... review 1985 Engelska
303 Annual report 1984 International Agency for Research on Cancer 1984 Engelska
304 Invandrares läkarkontakter 1984 - förteckning över läkare beredda att medverka i angelägna vårdärenden på främmande språk 1984 Svenska
305 Investment in the Community coalmining and iron and steel industries 1984 - report on the ... survey, position as at 1 January 1985 Engelska
306 Technical conference proceedings 1984, Challenges of a changing world : Kansas City, Missouri, October 21-24 Irrigation association 1985 Engelska
307 Isotopkommittérapporter 1984 1986 Svenska
308 JK-beslut 1984 - beslut och yttranden av Justitiekanslern vilka har bedömts vara av allmänt intresse 1985 Svenska
309 Jordbruksstatistisk årsbok 1984 1984 Svenska
310 Juridisk årbok 1984 1984 Norska
311 Jönköpings ekonomiska långtidsplan 1980-1984 Jönköpings kommun (Sverige) 1979 Svenska
312 Verksamheten 1984 Karolinska institutet 1984 Svenska
313 Kommittédirektiv 1984 - årsbok 1985 Svenska
314 Kommunal personal 1984 - landstingspersonal, primärkommunal och kyrkokommunal personal 1985 Svenska
315 Kommunala avloppsreningsverk 1984 - utsläppskontroll 1985 Svenska
316 Kommunernas finanser 1984 1985 Svenska
317 Konsumentpriser och indexberäkningar 1984 1985 Svenska
318 Kredit- och valutamarknaden 1984 1985 Svenska
319 Kristianstads län 1984 - länsrapport - årsöversikt 1985 Svenska
320 Krogronden 1984 - att äta ute i Stockholm 1984 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.