Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Claes Lund 995 träffar

Titel Författare År Språk
301 Studies of intensity modulated light in turbid media Claes af Klinteberg 1993 Engelska
302 C-reactive protein Claes-Otto Kindmark 1972 Engelska
303 The effects of institutional change on innovation and productivity growth in the Swedish pharmaceutical industry Claes Malmberg 2016 Engelska
304 Trademark statistics as innovation indicators?-A micro study Claes Malmberg 2016 Engelska
305 Dissertatio gradualis de vera & genuina oeconomiæ divisione, quam, suffragio ampl. facult. philosophicæ in illustri academia Goth. Carolina, sub præsidio ... Cl. Bl. Trozelii ... publicæ bonorum censuræ modeste subjicit Jonas Ekedahl, Smolandus, in auditorio Carolino majori die VII. maji, an. MDCCLXVIII, H.A.M.S Clas Blechert Trozelius 1768 Latin
306 Traffic injuries in south Sweden with special reference to medico-legal autopsies of car occupants and value of safety belts Claes-Göran Bäckström 1963 Engelska
307 Tankar, om hushållningens nöje och nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. lärosätet i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii öfvervaro, hvilka, för magister-krantsen, til allmänt ompröfvande framgifvas af Magnus Ålin, smålänning, uti den större carolinska lärosalen den XVI aprilis MDCCLX. På vanlig tid Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
308 Upmuntring at rätt nyttja landsens goda, stäld i en academisk afhandling, hvars förra del, med höga vederbörandes samtycke, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, vid kongl. carol. academien i Lund, til allmänt ompröfvande framgifven af Eric Hagelberg, smålänning. Uti den större lärosalen den XVIII junii MDCCLX D. 1 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
309 Oeconomisk beskrifning på fabrikerne uti Götheborg, med vederbörandes samtycke, under inseende af ... Clas Bl. Trozelius ... til allmän granskning, uti Kongl. carolinska academiens större lärosal, d. 13 junii. MDCCLXI, utgifven af Barthold Paulin, Gothoburgensis Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
310 Tanke-försök om sten-hus-byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande framgifvit, uti den större läro-salen, den XIX junii år MDCCLX, af Daniel Stocke, smålänning D. 2 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
311 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande framgifvit, uti den större lärosalen, den XIX junii år MDCCLX, af Eric Magnus Duker, smålänning D. 1 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
312 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större lärosalen, den XXV junii år MDCCLX, af Carl Magnus Sandell, bleking D. 3 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
313 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den XXV junii år MDCCLX, af Eric Lychou, bleking D. 4 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
314 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den IV julii år MDCCLX, af Andreas Leche, bleking D. 5 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
315 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den IV julii år MDCCLX, af Nils Rudelius, öst-göthe D. 6 Clas Blechert Trozelius 1760 Svenska
316 Tankar, om en hushållares egenskaper och gjöromål, med den vidtberömda philos. facult. bifall vid kongl. hög-scholan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende, såsom en läro-öfning, til allmänt ompröfvnade, framgifvne af Andreas A. Widbom, V.D.M. Vestro-Gothus. Uti den större carolinska lärosalen den XXII decemb. MDCCLIX D. 2 Clas Blechert Trozelius 1759 Svenska
317 Tankar om belöningars värkan på hushållningen, med philosoph. facult. gunstiga bifall vid kongl. carol. läresätet i Lund, under ... Clas B. Trozelii, inseende, til åffenteligit ompröfvande, uti den större läre-salen, den XII maji MDCCLXVI. f. m. på vanlig tid, upgifne af Nicolaus Abrah. Wedelin, väst-göthe D. 1 Clas Blechert Trozelius 1766 Svenska
318 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den XVII martii år MDCCLXI, af Petrus Ezander smålänning D. 8 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
319 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den XVII martii år MDCCLXI, af Per Stocke, smålänning D. 9 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska
320 Tanke-försök om sten- hus- byggnads nytta, med höga vederbörandes gunstiga bifall vid kongl. Carol. hög-skolan i Lund, under ... Clas Bl. Trozelii inseende och biträde, såsom en läro-öfning, til offenteligit ompröfvande, framgifvit, uti den större läro-salen, den XV april, år MDCCLXI, af Andreas Schönbeck, skåning D. 11 Clas Blechert Trozelius 1761 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.